Přejít na hlavní obsah

Máte platný ISIC?

K 31. prosinci 2006 skončila u studentských průkazů platnost loňské licence ISIC. Každý student Masarykovy univerzity obdrží při nástupu do prvního ročníku průkaz studenta s licencí ISIC. Slouží mu po celou dobu studia jako průkaz studenta MU využitelný na půdě univerzity a zároveň jako mezinárodní identifikační průkaz studenta, který lze kromě České republiky uplatnit v dalších 117 zemích.

Průkaz je vždy vydáván s platností od 1. září do 31. prosince následujícího roku, přičemž jeho platnost je třeba každoročně prodlužovat. To lze udělat výhradně ISIC revalidační známkou, která je po zakoupení nalepena na zadní stranu průkazu a prokazuje tak platnost průkazu na další období.

Je-li průkaz ISIC MU vydán před 1. zářím 2006 – to se týká všech studentů vyjma studentů prvních ročníků – a student si doposud nepořídil revalidační známku prodlužující platnost průkazu do 12/2007, je licence ISIC u průkazu studenta neplatná.

Jak a kde si platnost průkazu ISIC prodloužit?

Revalidační známku ISIC je možné zakoupit za 120 Kč prostřednictvím příslušné fakulty, a to pouze do 30. dubna 2007. Po tomto datu bude prodej známek pro tento akademický rok ukončen.

Bez platné licence ISIC bude průkaz vyřazen z národní databáze platných průkazů ISIC a zanikne tak nárok využívat všechny výhody u poskytovatelů slev (ski areály, hudební festivaly, restaurace, knihkupectví atd.), dále student ztratí nárok na studentské SATA tarify letenek a neplatí ani výhodné ISIC cestovní pojištění. Všechny tyto výhody lze čerpat pouze po předložení platné karty ISIC. V případě použití neplatného průkazu se student vystaví nebezpečí zadržení karty.

Hlavní novinky