Přejít na hlavní obsah

Vědecké instituce z východu Evropy se spojily. Chtějí zvýšit své standardy

Sdružení Alliance4Life vedené Ceitecem Masarykovy univerzity promýšlí, jak se společně srovnat se západem.

V posledních deseti letech se z prostředků Evropské unie i národních rozpočtů rozsáhle investovalo do vědeckých center v zemích střední a východní Evropy. Přesto přetrvávají významné rozdíly v celkovém vědeckém výkonu ve srovnání se západní Evropou. Zlepšit tuto situaci chce konsorcium, které se v tomto týdnu ustavilo pod vedením Ceitecu Masarykovy univerzity.

Výzkumné organizace ze zemí střední a východní Evropy vytvořili Alliance4Life se chtějí systematicky věnovat zlepšování svého celkového fungování. Z Evropské unie na to získali milion euro.

Hlavními příčinami rozdílů ve vědeckém výkonu je podle odborníků rozdrobené projektové financování a z něj vyplývající malá stabilita vědeckých týmů i celých organizací, které při závislosti na projektech neumí vědcům poskytnout jasnou dlouhodobou perspektivu. Výzkumné organizace, které vytvořily Alliance4Life, se vyznačují tím, že mají ve svých oborech významný vědecký výkon.

„Nečekáme, až nám spadnou do klína peníze, ale chceme ještě víc zapracovat na sobě. Nemá smysl stále si stěžovat na vnější podmínky, na pravidla EU a financování ze strany státu. Ve skutečnosti je toho velmi mnoho, co můžeme zlepšit sami,“ vysvětlil motivaci pro založení aliance Jiří Nantl, ředitel Ceitecu na Masarykově univerzitě.

Setkání zástupců Alliance4Life v Ceitecu Masarykovy univerzity.

Organizace sdružené v Alliance4Life chtějí mimo jiné pracovat na zlepšování vnitřní kultury vědeckých pracovišť, kvality řízení a pravidlech personální politiky. „Není reálné, abychom k nám lákali mezinárodní talenty, a nebyli jim schopni nabídnout mezinárodně srovnatelné pracovní podmínky. To se netýká pouze platů, ale celého fungování organizace od účtárny po správu laboratoří,“ dodal Nantl.

Jako jedna z možných aktivit je v rámci vedení aliance diskutována možnost založení vzdělávacího programu pro vedoucí, administrativní a servisní pracovníky vědeckých center v této části Evropy. Nantl upozornil, že v minulosti vlády i vědecké organizace ve střední a východní Evropě spoléhaly na prosté převzetí vzorů ze západu, avšak ne vždy to mohlo fungovat.

„Vzhledem ke složitosti a roztříštěnosti financování vědy po projektech je samotné řízení a provoz vědecké organizace v této části Evropy mnohem těžší disciplína, než jsou zvyklí experti ze západu,“ uvedl.

Partneři Alliance4Life

Česká republika: Ceitec Masarykovy univerzity; Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC)
Polsko: Lékařská univerzita v Lodzi
Chorvatsko: Univerzita v Zagrebu, Lékařská fakulta
Estonsko: Univerzita v Tartu
Litva: Vilniuská univerzita
Lotyšsko: Lotyšský ústav organické syntézy
Slovinsko: Univerzita v Lubljani
Maďarsko: Univerzita Semmelweis
Slovenská republika: Biomedicinské centrum Slovenské Akademie věd

Hlavní novinky