Přejít na hlavní obsah

Ceitec a Ústav organické chemie a biochemie uzavřely strategické partnerství

Vedení obou ústavů chce vytvořit podmínky pro užší spolupráci na úrovni vědeckých skupin a jejich projektů.

Ředitelé Ceitecu MUÚstavu organické chemie a biochemie AV ČR, dvou významných českých výzkumných institucí, podepsali v polovině března Memorandum o strategickém partnerství a spolupráci. Vedení obou ústavů chce vytvořit podmínky pro užší spolupráci na úrovni vědeckých skupin a jejich projektů. Společně chce také zlepšovat podmínky pro výzkum nejen na svých institucích, ale plánuje působit i v rámci vědní politiky ČR.

„Naše instituce jsou na velmi dobré cestě k evropskému standardu, ale mají stále ještě co zlepšovat. Chceme sdílet své zkušenosti s řízením výzkumných institucí, spolupracovat na vytváření dobré praxe a společně hledat konkrétní řešení v oblasti komunikace vědy, mezinárodních vztahů, spolupráce s aplikační sférou, ale i v řízení výzkumných infrastruktur, personální politiky a grantové podpory,“ vysvětluje Zdeněk Hostomský, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.

„Každý z našich ústavů v některých z těchto oblastí významně vyniká a také výzkumné zaměření našich institucí se výborně doplňuje. Společnými silami se chceme stát konkurenceschopnými a hlavně zajímavými pro vědce v celoevropském měřítku,“ doplňuje Hostomský.

Obě instituce patří mezi špičku ve svém oboru a chtějí sdílet a rozvíjet příležitosti na podporu doktorských studentů a mladých vědců a vytvářet podmínky pro neformální setkávání vedoucích výzkumných skupin a s tím spojené vzájemné hostování.

„Kromě vlastní vědecké spolupráce, pro kterou zde vidíme významný potenciál, se chceme zaměřit například i na výměnný program stáží pro administrativní pracovníky, protože vytváření kvalitního zázemí pro výzkumné pracovníky je nutnou podmínkou dnes tak často skloňované vědecké excelence,“ vysvětluje Jiří Nantl, ředitel Ceitecu MU. Ten plánuje spolupracovat i v oblasti personální politiky, která je v českém vědeckém prostředí stále ještě velmi zanedbávaná.

Mezi prvními konkrétními kroky právě navázané spolupráce bude návštěva a exkurze doktorských studentů z Masarykovy univerzity na ÚOCHB a workshop dobré praxe pro administrativu. „Chceme hledat zefektivnění procesů tak, abychom minimalizovali zátěž pro vědce, a tady je rozhodně prostor pro vzájemné sdílení zkušeností,“ vysvětluje Jiří Nantl.

Hlavní novinky