Přejít na hlavní obsah

Zemřel první porevoluční děkan lékařské fakulty Bravený

Rozloučení s brněnským fyziologem světového významu Pavlem Braveným se koná 17. srpna v obřadní síni brněnského krematoria.

Pavel Bravený při přebírání Ceny města Brna pro rok 2016 v oblasti lékařské vědy a farmacie.

Po krátké těžké nemoci zemřel 31. července ve věku 87 let Pavel Bravený, první porevoluční děkan Lékařské fakulty MU a jedna z velkých osobností poválečného Brna. Poslední rozloučení se zesnulým se uskuteční v pátek 17. srpna v 11:30 v obřadní síni brněnského krematoria na Jihlavské ulici.

Pavel Bravený navzdory překážkám, které mu kladl socialistický režim, dosáhl už za minulého režimu mezinárodního věhlasu v oblasti fyziologie. V 60. letech publikoval řadu prioritních studií o autonomním řízení srdeční stažlivosti. Zásadní byl jeho popis obnovy srdeční stažlivosti v čase, která se stala součástí světových učebnic fyziologie. Pod jeho vedením také vyrostla řada významných lékařů a vědců.

V roce 1969 se Bravený habilitoval, po normalizačních prověrkách ale musel z fakulty odejít a následně pracoval jako vědecký pracovník ve Fakultní nemocnici u svaté Anny.

Až v roce 1990 mohl být Bravený jmenován profesorem a také přednostou fyziologického ústavu. Stal se tehdy i prvním porevolučním děkanem Lékařské fakulty MU (1990 až 1991) a hned na to byl až do roku 1998 po dvě funkční období prorektorem pro vědeckovýzkumnou činnost. Významně podporoval myšlenku vzniku univerzitního kampusu v Bohunicích a podílel se na přípravě jeho architektonického řešení.

Hlavní novinky