Přejít na hlavní obsah

Město Brno ocenilo 13 osobností. Pět je z Masarykovy univerzity

Ivan Holoubek, Jiří Munzar nebo Pavel Bravený a další převzali na konci ledna ocenění z rukou primátora.

Ivan Holoubek z Recetoxu MU.

Cenu města pro rok 2016 převzalo 31. ledna ve Sněmovním sále Nové radnice dvanáct laureátů, mezi nimi čtyři osobnosti spojené s Masarykovou univerzitou. Jindřich Höhm obdržel cenu in memoriam.

„Ocenění je poctou vynikajícím osobnostem, jimž vděčíme za rozvoj široké škály oborů a činností – od věd přes umění, sport, zásluhy o svobodu a demokracii až po mezinárodní spolupráci,“ zdůraznil ve svém projevu primátor Petr Vokřál.

V oblasti přírodních věd byl oceněn Ivan Holoubek, někdejší vedoucí Centra pro výzkum toxických látek v prostředí MU (Recetox), který se například aktivně se podílel na implementaci Stockholmské úmluvy zaměřené na ochranu lidského zdraví před účinky perzistentních organických polutantů v České republice i Evropě.

Za společenské vědy byl vyznamenán Jiří Munzar, profesor pro obor dějin německé literatury na Filozofické fakultě MU. Ve své literárněvědné činnosti se soustředil například na dílo rakouské spisovatelky Marie von Ebner-Eschenbachové, dílo Henryka Ibsena či pozoruhodného spojovatele české a německé kultury Maxe Broda.

Za mimořádný přínos městu převzal cenu Stanislav Sedláček, odborný asistent na Právnické fakultě MU, který druhou část svého profesního života zasvětil výtvarnému umění – věnuje se malbě, jejímž dominantním tématem je jeho rodné město Brno.

Cenu za oblast lékařských věd a farmacii převzal fyziolog Pavel Bravený, první porevoluční děkan Lékařské fakulty MU, pod jehož vedením vyrostla řada významných brněnských vědců a lékařů.

In memoriam obdržel cenu Jindřich Höhm, uznávaný tenisový metodik a trenér, který působil v letech 1953 až 1989, kdy náhle zemřel, na Katedře tělesné výchovy Filozofické fakulty MU.

Třináct osobností navrhla loni v listopadu rada města a poté je schválilo zastupitelstvo. Na udělení ceny bylo podáno 60 návrhů. Ceny města uděluje Brno od roku 1993.

Jiří Munzar z Filozofické fakulty MU.
Pavel Bravený, první porevoluční děkan Lékařské fakulty MU.
Malíř Stanislav Sedláček z Právnické fakulty MU.

Hlavní novinky