Přejít na hlavní obsah

Pedagogickou fakultu Muni povede další čtyři roky Jiří Němec

Po jmenování rektorem své druhé funkční období zahájí 1. února 2019.

Pedagogická fakulta MU pod vedením Jiřího Němce připravila rozsáhlé reakreditace a zvrátila trend klesajícího počtu uchazečů o studium.

Kandidáta na děkana Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity dnes vybral fakultní akademický senát. Je jím současný děkan Jiří Němec, kterému 31. ledna 2019 končí první čtyřleté funkční období. Ve volbě kandidáta na děkana pro následující čtyři roky byl Němec jediným uchazečem. Hlasovalo pro něj 17 z 19 přítomných členů senátu. Do funkce děkana ho jmenuje rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

Němec povede fakultu v době velkých změn vycházejících z novely vysokoškolského zákona. „Pedagogická fakulta obstála v rozsáhlé restrukturalizaci a akreditaci všech studijních programů, a bude tak i v budoucnu nabízet kvalitní studium nejen pro region, ale i pro celou Českou republiku a zahraniční studenty. I nadále chceme udržet pozici nejlépe hodnocené fakulty v Česku, která má promyšlený způsob praxe, smysluplný obsah studijních programů, vyniká rozsáhlou tvůrčí činností a spektrem zahraničních aktivit pro studenty a pedagogy,“ uvedl staronový děkan, během jehož stávajícího mandátu se na fakultě uskutečnilo mnoho změn právě v oblasti přípravy učitelů.

Na pedagogickou fakultu se díky modernizaci i vládnímu příslibu vyšších platů ve školství hlásí rostoucí počet uchazečů. Zatímco v roce 2016 to bylo 5400 zájemců, v letošním přijímacím řízení číslo stouplo na 6100, přičemž aktuálně zde studuje asi pět tisíc budoucích pedagogů.

Němec se chce do budoucna zaměřit na dokončení koncepce profesně orientované státní zkoušky v učitelských studijních programech, zprostředkovat akademikům i studentům víc zahraničních zkušeností a pokračovat v podpoře studentských aktivit, které usilují o zavedení nových trendů do výuky a přípravy budoucích učitelů. Takovým trendem je i organizace Otevřeno, studentské hnutí, které s těmito cíli vzniklo před několika lety právě na brněnské pedagogické fakultě a dnes už má pobočky po celé republice.

Hlavní novinky