Přejít na hlavní obsah

Kariérní řád učitelů vznikal i na Pedagogické fakultě MU

Nový systém má pedagogům umožnit na sobě víc pracovat a mít ve školství jasnější perspektivu.

Velké změny se od září chystají pro české učitele. Měl by začít platit kariérní systém učitelů, který nastoluje pravidla pro postup v profesní dráze vyučujících a jejich finanční ohodnocení. Poslanecká sněmovna už návrh školského zákona, který kariérní řád zavede, poslala do třetího čtení.

Začátkem února o chystaných změnách debatovalo na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity šest desítek učitelů přímo s ministryní školství Kateřinou Valachovou. Místo to bylo strategické, protože zdejších absolventů se budou všechny novinky týkat a místní odborníci také některé části nového systému pomáhali tvořit.

Kariérní řád zavádí například standard učitele, atestace, kariérní stupně nebo adaptační období začínajících kantorů a institut uvádějícího učitele. „Kariérní systém jako celek vítáme. Ačkoliv se snažíme posilovat sebezkušenostní vzdělávání, je potřeba si říct, že učitel dozrává až pod vedením zkušenějšího kolegy přímo ve škole a tehdy potřebuje podporu,“ uvedl děkan pedagogické fakulty Jiří Němec.

Myšlenka je taková, že právě díky uvádějícím učitelům a další spolupráci by se na pedagogické fakulty měla dostávat zpětná vazba od začínajících kolegů a na jejím základě by se pak například mohly měnit sylaby nebo obsah výuky na vysoké škole.

Podrobnosti změn, o nichž diskutovali učitelé s ministryní, se chystají už měsíce. Protože právě oni připravují budoucí učitele, podíleli se na přípravě změn také odborníci z fakulty. Konkrétně na tvorbě standardu učitele a konceptu adaptačního období pro začínající kantory.

Standard je popisem znalostí a dovedností, jaké se od učitele budou očekávat. Upravovat je bude vyhláška, ve které budou kompetence učitele rozdělené do tří kategorií – první se bude týkat jeho samotného, druhá se bude vztahovat k výuce ve školní třídě a třetí k tomu, jak se pedagog podílí na rozvoji školy.

„Rozlišuje se učitel začínající, samostatný a vynikající, který vedle toho, že odvádí kvalitní výuku, pomáhá i kolegům. Kategorizace graduje, což je důležité, protože to umožňuje učitelům pracovat na sobě a mít perspektivu,“ sdělil Tomáš Janík, vedoucí Institutu výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty MU.

Důležitý je podle něj i fakt, že změny povedou k diskusím o kvalitě učitelů, a tím i výuky. Když bude totiž kantor chtít postupovat na žebříčku výše a vylepšit své platové ohodnocení, absolvuje rozhovory s atestační komisí, kde se bude hodnotit právě to, jak dobře daný kandidát vyučuje a předává znalosti a zkušenosti ostatním.

Hlavní novinky