Přejít na hlavní obsah

Výstava ukazuje sedm podob Brna budoucnosti

V Urban centru je k vidění více než 70 vizualizací ze sedmi architektonických a urbanistických soutěží rozvíjejících moravskou metropoli.

Mendlovo náměstí.

Výsledky své dvouleté činnosti představuje Kancelář architekta města Brna. Nejvýše oceněné návrhy ze šesti soutěží i zadání té poslední – na podobu chytré čtvrti Špitálka –, které kancelář za dobu své existence vyhlásila, si mohou návštěvníci prohlédnout na výstavě v brněnském Urban centru na Staré radnici (vchod z ulice Mečová 5) do 22. března. Vstup je zdarma.

Možnost podílet se na rozvoji Brna a jeho příští podobě přilákala v soutěžích už 55 různých architektonických kanceláří a ateliérů. Nejvíce účastníků měla mezinárodní ideová soutěž na podobu areálu brněnského výstaviště, celkem jich odborná porota hodnotila dvacet, mezi nimi i účastníky z Itálie, Polska nebo Japonska.

Na výstavě se představí výsledky architektonických soutěží na centrum volného času Nová Bystrouška v Bystrci, Kreativní centrum v ulici Bratislavská a sociálně zdravotní komplex na Červeném kopci. Dále výsledky urbanistické soutěže na návrh nové obytné čtvrti Na Kaménkách v Černovicích, mezinárodní ideové soutěže na proměnu areálu brněnského výstaviště a ideové soutěže na proměnu Mendlova náměstí.

Pořádání soutěží je nejen součástí poslání je jeden z nástrojů, kterým tým městského architekta přispívá ke kvalitnějšímu rozvoji Brna. Díky nim, může město skrze odbornou porotu najít mezi různými návrhy to nejlepší řešení, ať už konkrétní stavby, komplexu staveb či celého území. Nejde ale jen o návrhy a vizualizace, soutěže pomáhají s nalezením projektantů pro vypracování plánovacích či projektových dokumentací a územních studií.

Město tak už v loňském roce podepsalo smlouvu se zpracovateli projektu na Kreativní centrum, které má vzniknout v ulici Bratislavská, nebo s projektanty na územní studii obytné čtvrti Na Kaménkách v Černovicích. Na základě výsledků ze soutěže na areál brněnského výstaviště nyní kancelář pro město zpracovává územní studii. Nové nápady a zkušenosti má přinést i právě probíhající mezinárodní ideová soutěž na proměnu části areálu tepláren v ulici Špitálka. Tato oblast se má během příštích let proměnit z brownfieldu v tzv. chytrou čtvrť.

Obytná čtvrť na Na Kaménkách v Černovicích.
Proměna areálu brněnského výstaviště.
Centrum volného času Nová Bystrouška v Bystrci.
Sociálně zdravotní komplex na Červeném kopci.
Kreativní centrum, které má vzniknout v ulici Bratislavská.

Hlavní novinky