Přejít na hlavní obsah

Děkan Zlatuška rezignoval. Zároveň se uchází o nový mandát

Postu se vzdal poté, co neuspěl v prvním kole volby nového děkana Fakulty informatiky MU, ve které je jediným kandidátem.

Akademický senát fakulty v pátek v prvním kole volil kandidáta na děkana pro funkční období začínající v září letošního roku. Jediným kandidátem byl stávající děkan Jiří Zlatuška, který získal tři hlasy. Ze dvanácti senátorů byli dva proti a sedm se hlasování zdrželo. Právě tento výsledek vedl k Zlatuškovu pondělnímu rozhodnutí odstoupit z funkce děkana. Rektor Mikuláš Bek jeho rezignaci přijal.

„Do funkce děkana fakulty jste mne jmenoval na základě volby Akademickým senátem FI MU a takto získaného mandátu. Vzhledem k tomu, že ve stávající situaci již evidentně obdobným mandátem nedisponuji, dovoluji si Vám tímto předložit svou rezignaci na funkci děkana Fakulty informatiky Masarykovy univerzity,“ uvedl Zlatuška ve svém rezignačním dopise rektorovi.

V něm také upřesnil, že i když páteční volba nebyla hlasováním o odvolání děkana, musel z ní vyvodit důsledky. „Nutně bych setrváváním ve funkci poškozoval zájmy fakulty, kterou mám reprezentovat. Mé postoje nebo kroky by mohly být zpochybňovány otázkou, nakolik ještě jako děkan reprezentuji fakultu, jejímž jménem jednám, a nakolik pouze sebe, což by podle mého názoru fakultu poškozovalo.“

Přes téměř okamžitou rezignaci chce Zlatuška dál usilovat o post děkana pro další čtyřleté období. Druhé kolo volby se uskuteční už v pátek 12. dubna. V případě, že by Zlatuška jako jediný kandidát nebyl zvolen ani ve druhém nebo třetím kole volby, musí senát do měsíce vyhlásit volbu novou. Jiří Zlatuška při tom už avizoval, že i další volby by se jako kandidát zúčastnil.

Rezignace překvapila předsedu akademického senátu fakulty Michala Kozubka. „Senátoři hlasovali o tom, zda chtějí či nechtějí profesora Zlatušku jako děkana pro další čtyři roky, z čehož se nedá nic usuzovat o tom, zda ho chtějí či nechtějí pro zbývajících několik měsíců,“ uvedl s tím, že fakultní senáty mají možnost děkany odvolat, pokud to považují za potřebné a akutní, což se v tomto případě nestalo. Kozubek se také nedomnívá, že by stávající krok profesora Zlatušky postoje senátorů v dalším kole voleb výrazně ovlivnil.

Do doby zvolení a následného jmenování děkana pro příští období převzal pravomoci spojené s řízením fakulty stávající statutární zástupce a proděkan pro studijní programy Fakulty informatiky MU Jiří Barnat.

Jiří Zlatuška řídil Fakultu informatiky MU necelé čtyři roky, ve funkci byl už počtvrté. Jako děkan působil poprvé v letech 1994 – 1998 a pak dvě období po sobě v letech 2004 – 2011.

Hlavní novinky