Přejít na hlavní obsah

Balík byl jmenován děkanem. Jako šéf akademického senátu končí

Z funkce předsedy odstoupí nový děkan FSS na červnovém zasedání senátu, kde se hned odehraje nová volba.

(zleva) Končící děkan FSS Břetislav Dančák, nastupující děkan Stanislav Balík, rektor Mikuláš Bek a předseda Akademického senátu FSS Otto Eibl.

Stanislav Balík byl dnes rektorem Mikulášem Bekem jmenován děkanem Fakulty sociálních studií MU. Stalo se tak poté, co Balíka začátkem dubna zvolil do funkce fakultní akademický senát. Čtyřletý mandát mu začne v září.

Balík, který je vedoucím katedry politologie, v současnosti zastává ještě funkci předsedy Akademického senátu MU, na kterou bude na jeho příštím zasedání 3. června rezignovat. Zároveň se odehraje volba nového předsedy, kterou bude řídit místopředsedkyně senátu Michaela Tvrdoňová. Podle jejího vyjádření nejsou zatím jména kandidátů oficiálně známá, prostor pro jejich kandidaturu je až do samotné volby.

EDIT: Svoji kandidaturu na předsedu Akademického senátu MU oznámil Karel Kubíček, senátor za CEITEC MU. 

Senát veřejné vysoké školy patří mezi vrcholné orgány samosprávy. Ze zákona rozhoduje o významných otázkách týkajících se směřování univerzity. Mimo jiné schvaluje vnitřní předpisy školy i jejích součástí, schvaluje rozpočet nebo výroční zprávu o činnosti a hospodaření. Dává také rektorovi souhlas ke jmenování a odvolání členů vědecké rady. Mezi jeho nejzásadnější pravomoci patří to, že vybírá kandidáta na rektora, kterého posléze jmenuje prezident republiky.

V čele Akademického senátu MU stojí předseda, pro jehož zvolení je potřeba nadpoloviční většina hlasů všech členů senátu, kterých je celkem 50, z toho 20 studentů. Stanislav Balík stál v čele senátu od září 2015, kdy byl zvolen poprvé. Podruhé funkci obhájil vloni v lednu.

Hlavní novinky