Přejít na hlavní obsah
Martin Bareš skládá slavnostní slib na rektorské žezlo.

Rektor Martin Bareš byl slavnostně uveden do úřadu

Převzetím rektorského řetězu a tradičním slibem se Martin Bareš slavnostně ujal funkce.

Martin Bareš

Symbolickým převzetím rektorského řetězu a slibem dnes nový rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš převzal úřad od svého předchůdce Mikuláše Beka. Tradiční obřad inaugurace rektora se konal v aule Masarykovy univerzity na Právnické fakultě MU. Řízení univerzity se rektor Bareš oficiálně ujal už 1. září.

Ve své inaugurační přednášce, která vždy vychází z vědeckého oboru nastupujícího rektora, Bareš promluvil o souvislostech mezi neurologií a rektorským úřadem. Vysvětlil, že jako neurolog se ve svém výzkumu zabývá zejména dvěma klíčovými veličinami: pohybem a časem, které jsou důležité jak pro jedince, tak vlastně i pro univerzitu.

„Mám za to, že každá moudrá instituce se musí pohybovat kupředu, musí předjímat následnou sekvenci událostí a měla by umožňovat dříve netušená propojení svých fakult a dalších pracovišť jakožto ekvivalentu neuronových sítí. A snažit se být jako celek dynamická, pohyblivá a kreativní,“ uvedl Bareš ve své přednášce.

Emeritní rektor Mikuláš Bek ve své bilanční řeči nazvané „Změna je život“ kriticky zhodnotil zejména to, kde jsou pro univerzitu největší výzvy. Vyzval univerzitu k větší rychlosti v rozhodování, k menšímu akademickému sobectví a opuštění některých „feudálních přežitků“ zejména v personální politice.

„Nechci tím otevírat staré spory či rány, chci vaši pozornost upřít do budoucna k problémům, které při střídání rektorů nemizí, nýbrž naopak znovu volají po vyřešení. Nejde o věci, které lze zvládnout lusknutím prstů během jednoho funkčního období, jsou to problémy, které vyžadují dlouhou a otevřenou debatu mířící posléze ke konsensu. A pak spoustu práce,“ řekl Bek ve svém projevu.

Podívejte se na záznam obřadu (začátek v čase 11:55):

Inaugurace rektora MU

Sledujte od 10 hodin živý přenos ze slavnostní inaugurace Martin Bareš rektorem Masarykovy univerzity.

Zveřejnil(a) Masarykova univerzita dne Středa 16. října 2019

Hlavní novinky