Přejít na hlavní obsah

O post rektora MU se uchází jediný kandidát – Martin Bareš

Akademický senát MU bude v pondělí 3. dubna volit nového rektora Masarykovy univerzity. Na funkci kandiduje jen současný rektor Martin Bareš.

Ilustrační foto

Nejpozději do pondělí 27. února do 12 hodin se mohly předkládat návrhy na kandidáty na funkci rektora MU. Přihlášku v tomto termínu podal jediný kandidát – současný rektor Martin Bareš, kterému končí čtyřleté funkční období 31. srpna.

„Máme jediného kandidáta, kterým je současný rektor Martin Bareš. Ten kromě povinných příloh přihlášky dodal také podporu ze strany všech děkanů a děkanek naší univerzity, takže jde do voleb se silnou nominací. S kandidátem na rektora se bude ve čtvrtek 23. března v 15.30 konat veřejná debata v Univerzitním kině Scala, kterou budeme i streamovat. Na veřejnou debatu jsou srdečně zváni všichni členové akademické obce. Od pondělí 13. března také otevřeme diskusní vlákno v ISu, kam může kdokoliv poslat dotaz,“ uvedl předseda pětičlenné komise pro volbu rektora Ivan Foletti z Filozofické fakulty MU.

Volba kandidáta na funkci rektora MU se uskuteční v pondělí 3. dubna v 15.00 ve Velké aule Karla Engliše v budově právnické fakulty. Kandidáta na rektora volí tajným hlasováním Akademický senát MU, který má celkem 55 členů, z toho 22 studentů. Akademický senát je způsobilý usnášet se o návrhu na funkci rektora, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů. Návrh na jmenování rektora je přijat, jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina všech členů AS MU.

Zvolený kandidát bude prostřednictvím ministra školství navržen ke jmenování prezidentovi republiky. Čtyřleté funkční období nově zvolenému rektorovi začne od 1. září 2023 a skončí 31. srpna 2027. Podrobné informace k volbě kandidáta na funkci rektora MU najdete zde.

Hlavní novinky