Přejít na hlavní obsah

MUNI se připojila k memorandu o snižování emisí oxidu uhličitého

Do iniciativy města Brna se zapojilo celkem 28 místních institucí.

Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš při podpisu memoranda na Festivalu architektury.

Město Brno se rozhodlo aktivně přistoupit k plošnému snižování emisí oxidu uhličitého a zapojit do těchto aktivit terciární sektor, který produkuje bezmála polovinu všech emisí. Začátkem je včerejší podpis memoranda o pomoci se snižováním emisí na území města, ke kterému se na Festivalu architektury na brněnském výstavišti připojilo 28 klíčových subjektů včetně Masarykovy univerzity.

Mezi zapojenými institucemi jsou vedle vysokých škol i výrobní podniky, obchodní centra nebo developerské společnosti a další. Cílem je zabezpečit obyvatelům Brna komfortní mikroklimatické podmínky v době klimatických změn a současně plnit závazek stanovený Paktem starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima.

„Připojení se k memorandu je pro nás přirozeným krokem. Ochranu životního prostředí a zajištění udržitelného rozvoje vnímáme na Masarykově univerzitě jako jednoznačnou prioritu. Dlouhodobě se těmto tématům věnuje řada špičkových pracovišť, ať už je to výzkum vlivu toxických látek na člověka a přírodu nebo vzdělávání k ekologickému podnikání. Zásady udržitelnosti a šetrnosti k životnímu prostředí uplatňujeme také v každodenním provozu desítek budov, ve kterých univerzita sídlí po celé moravské metropoli,“ uvedl rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

MUNI je už dnes českým leaderem v oblasti zodpovědného zadávání veřejných zakázek a využívá obnovitelné zdroje energie a energetický management při správě budov. Při stavbě nových pavilonů v bohunickém kampusu i rekonstrukcích historických areálů v centru Brna univerzita vždy dbá na snížení či nízkou hodnotu energetické náročnosti. Další projekty v této oblasti jsou aktuálně v přípravě, jde zejména o obnovitelné a alternativní zdroje vytápění a chlazení v bohunickém kampusu, kde vyrůstá rozsáhlý pavilon pro Simulační centrum nebo unikátní biobanka.

V současné době, kdy průměrné teploty v České republice vzrostly za posledních 60 let o 2 °C, čekají jihomoravskou metropoli stále se stupňující vlny veder a větší počty tropických dní v letních měsících. Naopak v zimě je možné očekávat méně sněhových srážek, což bude mít dopady na doplňování spodních vod. Tomuto faktu nasvědčuje i letošní mírná a srážkově podprůměrná zima.

Všechny tyto změny klimatu, které kolem sebe stále intenzivněji vnímáme, se objevují především v důsledku růstu emisí CO2. Proto je v globálním měřítku nezbytné aktivně usilovat o jejich snižování. Úkolem zastupitelů je v tomto kontextu také odpovědně reflektovat klimatickou situaci souborem opatření, díky kterým zůstane Brno městem, kde obyvatele nevyhání z ulic tropické vedro doprovázené vysokým podílem prachových částic a oxidů uhlíku.

„Město Brno se již zapojilo do Paktu starostů a primátorů se závazkem snížit emise CO2 na svém území nejméně o 40 %, a to do roku 2030. V návaznosti na svůj cíl jsme vypracovali Akční plán udržitelné energetiky a klimatu, tzv. SECAP, s podrobnou bilancí emisí CO2 a návrhy na jejich snižování. Konkrétní opatření akčního plánu bude město aplikovat především na vlastních objektech, zařízeních nebo například na vozovém parku,“ uvedl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Příslib pomoci městu potvrdilo těchto 28 institucí:

Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe), Masarykova univerzita, CTP Invest, Thermo Fisher Scientific Brno, Kancelář veřejného ochránce práv, EGÚ Brno, Vysoké učení technické, Nová Mosilana, ASTRA MOTOR, Mendelova univerzita v Brně, AREAL SLATINA, AVRIOINVEST, Trikaya Project Management, IKEA Česká republika, Technické sítě, Šumavská tower, Agrie Office, STAREZ-SPORT, Ingka Centres Česká republika (AVION Shopping park), SAKO Brno, Teplárny Brno, JIC, TESCAN ORSAY HOLDING, Veletrhy Brno, Y SOFT CORPORATION, Regionální hospodářská komora Brno, Brněnské vodárny a kanalizace, Lesy města Brna.

Přistupující organizace zapracují závazky plynoucí z memoranda do svého běžného chodu a působení. Doporučenými kroky ke snižování produkce emisí je stavět a rekonstruovat s ohledem na co nejnižší budoucí energetickou náročnost budovy, využívat obnovitelné zdroje, využívat nízkoemisní nebo jiné šetrné způsoby dopravy, šetřit spotřebu vody a budovat retenční plochy či nádrže, dbát na principy cirkulární ekonomie.

Hlavní novinky