Přejít na hlavní obsah

Zemřel Michal Charvát. Vizionář, který založil Fakultu sportovních studií MU

Zakladatel a první děkan nejmladší fakulty Masarykovy univerzity zemřel po těžké nemoci krátce před svými 77. narozeninami.

Smutná zpráva dorazila o velikonočních svátcích na zavřenou univerzitu. Po těžké nemoci zemřel zakladatel Fakulty sportovních studií MU Michal Charvát, pedagog, vášnivý fanoušek basketbalu a tenisu a průkopník sportovní sociologie, který spojil celý svůj profesní život s Masarykovou univerzitou.

Na Pedagogické fakultě MU nejdřív vystudoval učitelství přírodopisu a tělesné výchovy a ve druhém jmenovaném odvětví si udělal doktorát. Na fakultě později vedl sportovní katedru, která se stala zárodkem Fakulty sportovních studií MU, jejímž prvním děkanem se Charvát stal v roce 2002.

„O založení fakulty sním prakticky od chvíle, kdy jsem začal v roce 1973 pracovat na pedagogické fakultě. Fakulty podobného typu existovaly jen v Praze a Bratislavě. V Brně, třetím městě republiky na půli cesty mezi nimi, chyběla,“ uvedl v jednom z dřívějších rozhovorů pro univerzitní měsíčník Charvát, jehož cílem bylo mimo jiné rozvíjet odvětví, na která v Česku do té doby nebyl příliš prostor.

Etablovaly se tak například obory jako regenerace a výživa ve sportu, speciální edukace bezpečnostních složek nebo rozhodčí kolektivních sportů. Charvát chtěl existencí fakulty podpořit také pověst Brna jako důležitého sportovního centra. Nejen za to dostal v roce 2015 Cenu města Brna.

„Odešel vynikající pedagog a vzácný člověk. Jako zakládající děkan Fakulty sportovních studií MU se nesmazatelně zapsal do historie Masarykovy univerzity. Čest jeho památce. Současně vyjadřuji svou upřímnou soustrast rodině,” kondoloval rodině i známým rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Úzké pouto pojilo Charváta s jeho nástupcem ve funkci děkana Jiřím Nykodýmem. „Ani se nedá popsat, co všechno jsme spolu prožili, budu na to celý život vzpomínat. Známe se už od dob, kdy jsem studoval, padli jsme si do noty. Vedl kdysi specializaci tenisu, kam jsem se přihlásil a on mě v podstatě tenis naučil hrát. Na kurtu jsme spolu léta bojovali,“ vzpomíná Nykodým, který se na založení podílel spolu s Charvátem.

„Tuto myšlenku zvedalo několik generací před námi, ale až za Michala Charváta se pro to spojily všechny důležité podmínky. V rámci tehdejších pedagogických fakult jsme měli špičkovou katedru s výborným výkonem, Michal myšlenku uchopil za svou a díky svým kontaktům například v Bratislavě nám dokázal získat i tolik potřebnou podporu,“ vzpomíná Nykodým na muže, který měl vášnivě rád basketbal a tenis, přičemž například židenickému klubu ŽLTC dělal léta předsedu.

Sen o fakultě v kampusu a atletické hale

Nykodým vyzvedává hlavně Charvátovu schopnost vidět ve sportovním dění spoustu let dopředu. „S přibývajícím věkem učil čím dál víc komunikaci a sportovní sociologii a mluvil se studenty o vizích do budoucna. Kampus existoval v té době jen v rysech, ale on už tehdy líčil, jak tam bude sídlo fakulty a jak bude napojení na medicínské a přírodovědné obory prospěšné. Studenti si to tehdy vůbec nedovedli představit,“ poukazuje Nykodým na důležitý zlom v historii fakulty. Ta nejdřív léta sídlila v provizoriu v areálu kolejí na Komárově.

Charvátův další sen se týkal stavby kryté atletické haly v blízkosti dnešního sídla fakulty. Začátku její stavby už se nedočkal.

Na jeho pedagogické schopnosti v minulosti v rozhovoru vzpomínal i jiný jeho žák, učitel Jan Došla, který pod vedením profesora Charváta psal dvě závěrečné práce. „Už předtím mě vedl například v hodinách basketbalu. Hlavně ve mně ale svým přístupem probouzel chuť učit, stát se dobrým kantorem,“ uvedl muž, který se zabýval postoji a motivy mládeže ke sportovním aktivitám a zkoumal, proč některé děti sportují a proč naopak jiné sport neprovozují či jaký vliv má rodina a škola na sportovní činnost dětí.

Hlavní novinky