Přejít na hlavní obsah

Akademický senát schválil rozpočet MUNI

Rozpočet Masarykovy univerzity na rok 2020 ve výši 8,9 miliardy schválil v pondělí Akademický senát MU.

V případě, že ho v této podobě schválí Správní rada MU, bude univerzita hospodařit s celkovým rozpočtem ve výši 8,897 miliardy korun, což je nárůst o 2,2 procenta (188 milionů korun) ve srovnání s předchozím rokem. Většinou hlasů senát schválil také střednědobý výhled rozpočtu univerzity do roku 2022. V tomto výhledu se počítá s meziročním růstem výnosů ve výši tři procenta.

„Senát schválil velkou většinou hlasů rozpočet, který je patrně nejvyšší v celé historii univerzity. Z mého pohledu však není až tak důležitá celková výše, ale spíše to, že je to rozpočet prorůstový. V neinvestičních částech rozpočtu navíc rosteme v oblastech, které jsou pro rozvoj univerzity klíčové, a to v kapitole institucionální podpory a příspěvku na vzdělávací činnost,“ uvedl rektor Martin Bareš.

Vyzdvihl také, že přes komplikace a omezení v důsledku koronavirové krize se podařilo vše zvládnout s minimálním zpožděním. „Proces schvalování celouniverzitního rozpočtu, jemuž předcházelo schválení fakultních rozpočtů, jsme zvládli pouze s měsíčním zpožděním oproti normálnímu stavu,“ dodal rektor.

Investiční část rozpočtu činí 1,454 miliardy korun, což je o 18 procent více než vloni. Tento nárůst je způsobený zejména plánovanými projekty institutu CEITEC z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jde o projekty CIISB, Czech-BioImaging a SINGING PLANT. Dále jsou ve fázi realizace velké investiční projekty z národního investičního programu, například rekonstrukce velkých přednáškových sálů Právnické fakulty MU, výměna zdrojů chladu a tepla na Univerzitním kampusu Bohunice nebo zahájení velké rekonstrukce Fakulty informatiky MU. V závěrečné fázi je stavba Simulačního centra Lékařské fakulty MU a Biobanky centra RECETOX na Přírodovědecké fakultě MU.

Současně s rozpočtem univerzity senát schválil návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019. „Loňský zisk ve výši 102 milionů korun, bude rozdělen do fondů jednotlivých hospodářských středisek a bude sloužit převážně na spolufinancování budoucích projektových aktivit,“ uvedla kvestorka Marta Valešová.

Hlavní novinky