Přejít na hlavní obsah

Poslední krok před přesunem farmacie. MUNI získala akreditaci

Masarykova univerzita získala akreditaci pro dva magisterské a osm doktorských studijních programů v oblasti farmacie.

Rozhodl o tom Národní akreditační úřad, který MUNI na základě její žádosti udělil akreditaci pro tyto studijní programy na období pěti let od 1. července 2020. Získání akreditace bylo nutným krokem v procesu přesunu farmacie z Veterinární a farmaceutické univerzity na Masarykovu univerzitu, kde se obor už v minulosti vyučoval. Studijní programy se budou učit na nové Farmaceutické fakultě MU, kterou univerzita od 1. července nově zřídila.

„Získaní akreditace je završením snah Masarykovy univerzity o rozšíření portfolia rozvíjených vědních disciplín o farmaceutické obory, které mají zejména v návaznosti na medicínu a přírodní vědy velký potenciál a mimořádný význam pro celou společnost,“ řekl rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš. „Zřízení fakulty je historický milník, který umožní další posun naší univerzity v mezinárodních srovnáních, otevře nové možnosti pro mezioborový výzkum a celkově dává smysl v naší masarykovské každodenní drobné práci, která kultivuje svět,“ zdůraznil Bareš.

O přesunu farmacie začali jednat rektoři obou škol na podzim minulého roku. Podle uzavřených dohod se VFU poté, co MUNI uspěla s žádostí u Národního akreditačního úřadu, svých akreditací k farmaceutickým oborům vzdá. Na stávající studenty fakulty, kteří přejdou na novou fakultu na MUNI, se bude pohlížet, jako by ke změně jejich studia nedošlo. Výuka bude dál probíhat v současných prostorách v areálu VFU na Palackého třídě, které si Masarykova univerzita pronajala na pět let. Do budoucna by se pak Farmaceutická fakulta MU měla stát součástí areálu Univerzitního kampusu Bohunice.

Uchazeči, kteří budou aktuálně přijati ještě na Farmaceutickou fakultu VFU, budou mít možnost nastoupit na Farmaceutickou fakultu MU. Pro současné studenty a zaměstnance Masarykovy univerzity bude rozšíření školy o další fakultu znamenat především příležitost k intenzivnější spolupráci s novými kolegy a spolužáky v oboru farmacie.

Další informace a podrobnosti k přesunu farmaceutické fakulty najdou všichni zájemci na webové stránce www.muni.cz/farmacie.

Podívejte se na reportáž MUNI TV

Hlavní novinky