Přejít na hlavní obsah

Strach z nákazy nesmí přerůst ve strach z otevírání hranic

Asociace výzkumných univerzit ČR v dnešním prohlášení upozorňuje na důležitost otevřeného světa pro rozvoj kritického myšlení a bádání.

Rektoři pěti vysokých škol včetně Masarykovy univerzity vyjadřují obavy, aby strach z nákazy novým koronavirem nepřerostl ve strach z otevírání hranic. Nejen pro univerzity je podle rektorů klíčové, aby se Česká republika po překonané krizi opět otevřela světu.

„Čilé mezinárodní kontakty, spolupráce a mezinárodní výměny akademiků, výzkumníků a studentů jsou nutnou podmínkou špičkového vzdělávání i výzkumu,“ stojí v prohlášení, které podepsali rektoři Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity, Univerzity Palackého, Českého vysokého učení technického a Vysoké školy chemicko-technologické, tedy škol sdružených v Asociaci výzkumných univerzit ČR.

Celé prohlášení Asociace výzkumných univerzit ČR

Asociace výzkumných univerzit ČR velmi vítá postupné uvolňování opatření v souvislosti s odeznívající koronavirovou krizí. Máme za to, že koronavirová krize – především mediální prezentací epidemie – ve společnosti vyvolala značnou míru úzkosti a obav. Nyní je důležité se aktivně zasazovat o to, aby strach z nákazy novým koronavirem nepřerostl ve strach z otevírání hranic.

Podle Asociace výzkumných univerzit ČR je klíčové, aby se naše země po překonané krizi opětovně otevřela světu, neboť úspěšné výzkumné univerzity jsou nedílnou součástí mezinárodního prostoru. Čilé mezinárodní kontakty, spolupráce a mezinárodní výměny akademiků, výzkumníků a studentů jsou nutnou podmínkou špičkového vzdělávání i výzkumu. Internacionalizace patří ke klíčovým pilířům kvalitních evropských a světových univerzit, mezi které se chceme zařadit.

Otevřenost vůči světu je pro univerzity zcela zásadní, neboť je zárukou rozvoje kritického myšlení a svobodného bádání, bez kterých je nemyslitelný pokrok ve vědě a výzkumu, jejichž výsledky mají sloužit celému lidstvu bez rozdílu. Bez mezinárodní spolupráce si nelze představit úspěšné řešení hrozeb současnosti, a to ani těch, které jsou vnímány jako lokální.

Pouze společnost otevřená vůči světu může být společností vskutku vzdělanou a moudrou – a tím i bezpečnou.

Martin Bareš, rektor Masarykovy univerzity
Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy
Jaroslav Miller, rektor Univerzity Palackého
Pavel Matějka, rektor Vysoké školy chemicko-technologické
Vojtěch Petráček, rektor Českého vysokého učení technického

Brno/Praha/Olomouc 17. 6. 2020

Hlavní novinky