Přejít na hlavní obsah

Jarní semestr na MU začne až na výjimky prezenčně

Podmínky výuky začátku jarního semestru na Masarykově univerzitě se budou řídit žlutým stupněm eskalačního semaforu a podle aktuálních vládních nařízení.

Již v pondělí 14. února začíná na Masarykově univerzitě jarní semestr. Podmínky výuky se budou řídit nejen univerzitním eskalačním semaforem, který nadále zůstává na žlutém stupni, ale také aktuálními opatřeními děkanů, vedoucích hospodářských středisek a aktuálními vládními nařízeními.

Masarykova univerzita v tomto týdnu mírně zaktualizovala pravidla pro žlutý semafor, ale stále platí, že veřejnost má omezený vstup do budov MU a v budovách MU je povinné nosit ochranné prostředky dýchacích cest dle aktuálních vládních nařízení.

Pro výuku platí, že přednášky s účastí nad 150 osob budou probíhat distančně nebo hybridně. Pro jarní semestr 2022, který začíná 14. února, mohou děkani rozhodnout o povinnosti studentů prokazovat se pro účast na prezenční výuce certifikátem O-N-T (očkování – nemoc – test). Aktuálně tato povinnost platí do 18. 2. pouze pro fakultu informatiky. Před výukou a po výuce je potřeba důkladně větrat. Doporučuje se ve výuce zajistit rozestupy minimálně 1,5 metru s výjimkou výuky, jejíž charakter to neumožňuje, a zachovávat maximální homogenitu skupin.

Knihovny jsou pro veřejnost stále uzavřeny. Univerzita doporučuje využít systém distanční výpůjčky. Provoz vnitřních i vnějších univerzitních sportovišť se řídí aktuální legislativou, stejně tak jako provoz v menzách. Na kolejích do 18. února platí stávající povinnost testování studentů.

Režim zaměstnanců MU na pracovišti se řídí platnou legislativou, aktuálně například platí plošné testování zaměstnanců, které skončí v pátek 18. února. Aktuální informace sledujte na koronawebu v sekci pro zaměstnance. Masarykova univerzita nadále doporučuje využít – tam, kde je to možné – střídavě práce v režimu home office. 

Nadále platí, že akce, které nesouvisí s hlavní činností univerzity (oslavy, ceremonie), se nekonají. Akce, které s hlavní činností MU souvisejí, jako například konference, symposia a semináře, se mohou konat při účasti maximálně 50 osob, případně při účasti maximálně 75 osob, pokud se konají mimo prostory MU. Děkani fakult a vedoucí hospodářských středisek MU mohou u konkrétních akcí rozhodnout na základě epidemické situace o dodatečných opatřeních (testování apod.).

Aktuální opatření na MU se mohou měnit v závislosti na nových legislativních úpravách a vývoji epidemické situace a počtu nakažených či osob v karanténě. Pokud nedojde k zásadní změně vnějších podmínek, Masarykova univerzita přejde 28. února do zeleného semaforu, jehož aktualizace bude upřesněna po zahájení semestru. Aktuální informace sledujte na webu muni.cz/koronavirus a na webech fakult.

Hlavní novinky