Přejít na hlavní obsah

Ve vedení MU budou působit dva noví prorektoři

Rektor Martin Bareš představil Akademickému senátu MU nové členy vedení univerzity Martina Kvizdu a Simonu Koryčánkovou.

Novými prorektory MU budou Martin Kvizda a Simona Koryčánková.

Dva nové prorektory, kteří budou působit ve vedení univerzity, dnes představil Akademickému senátu MU rektor Martin Bareš. Ke změnám v prorektorském týmu přistoupil rektor poté, co ke 30. září na svůj post rezignovali prorektor pro rozvoj Vladimír Žítek a prorektorka pro záležitosti studentů a absolventů Hana Svatoňová. Její role se ujme dosavadní proděkanka Pedagogické fakulty MU Simona Koryčánková. Novým prorektorem pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání jmenuje rektor stávajícího proděkana Ekonomicko-správní fakulty MU Martina Kvizdu.

Většinu agendy prorektora pro rozvoj po Žítkovi převezeme dosavadní prorektor pro legislativu, informační technologie a korporátní vztahy Radim Polčák, kterému se agenda rozšíří zejména o řízení strategických a rozvojových projektů. Nově mu ale ubydou korporátní vztahy, které budou v gesci prorektora pro vnější vztahy Kvizdy.

„Oběma odstupujícím prorektorům chci poděkovat za nasazení, se kterým společně s ostatními členy vedení čelili naprosto bezprecedentní situaci, kdy bylo na jaře nutné téměř ze dne na den převést celou univerzitu do online režimu a zajistit její chod v podmínkách, které nemají obdoby,“ řekl rektor Bareš. Oba se po náročném roce ve vedení univerzity vrací k práci na svých domovských fakultách.

Pro nově nastupující prorektory bude velkou výzvou rozvíjet svěřené agendy v době pokračujících opatření kvůli šíření epidemie nemoci COVID-19. „Významným tématem bude i nadále řešení otázky studijní neúspěšnosti, která v době přechodu na převážně online výuku bude ovlivněna novými faktory, jako je účast studentů na dobrovolnických aktivitách a nestandardní praxe,“ nastínila Koryčánková. „V současné době musí být navíc jedním z dalších důležitých témat také hledání nových možností pomoci absolventům univerzity s jejich vstupem do profesního života,“ dodala proděkanka.

Kvizda se chce zaměřit především na rozvoj intenzívních vztahů univerzity s významnými institucemi veřejné i soukromé sféry, firmami, univerzitami a dalšími partnery se zvláštním zřetelem na oboustranně výhodnou spolupráci s Jihomoravským krajem a městem Brnem. „Výsledkem by mělo být nejen rozšíření povědomí o excelenci Masarykovy univerzity mezi odbornou i laickou veřejností, ale také zvýšení naší společenské odpovědnosti a – nikoli na posledním místě – získávání externích finančních zdrojů,“ řekl Kvizda. Dodal, že jednou z cest, jak toho dosáhnout, je právě také rozvoj koncepce celoživotního vzdělávání, která posílí vazby absolventů k univerzitě a podnítí zájem o další vzdělávání napříč společností.

V prorektorských funkcích v nezměněné podobě dál pokračují prorektor pro internacionalizaci Břetislav Dančák, prorektor pro vzdělávání a kvalitu Michal Bulant, prorektor pro personální a akademické záležitosti Jiří Hanuš a prorektorka pro výzkum a doktorské studium Šárka Pospíšilová. Členy nejužšího vedení budou i nadále vedle prorektorů také kancléř Marián Kišš a kvestorka Marta Valešová.

Hlavní novinky