Přejít na hlavní obsah

MUNI rozvíjí principy udržitelnosti. Je členem Platformy zainteresovaných stran CSR

Masarykova univerzita se intenzivně zapojuje do řešení společenské odpovědnosti.

Další krok v cestě za udržitelným rozvojem a péčí o prostředí, ve kterém funguje, udělala v uplynulých týdnech Masarykova univerzita. Stala se členem Platformy zainteresovaných stran CSR spadající pod ministerstvo průmyslu a obchodu. Znamená to, že bude jednou z prvních organizací v Česku, která bude přijímat a přebírat opatření, která bude v souvislosti s udržitelným rozvojem v zemi vláda nebo jednotlivá ministerstva dělat. Společenská zodpovědnost je také velkým tématem připravovaného univerzitního strategického záměru.

Platforma zainteresovaných stran CSR je už druhým společenstvím, do kterého univerzita v souvislosti s tématem přistoupila. Několik měsíců patří už i do Asociace společenské odpovědnosti. „Společenská zodpovědnost už dávno není téma, které se týká jen firemního prostředí, což si na univerzitě velmi dobře uvědomujeme. Členství v těchto organizacích nám dává možnost být u všech nápadů na nové aktivity, které je v tomto ohledu možné uskutečňovat, a také aktivně se na tvorbě politik a opatření podílet,“ vysvětlila Marta Valešová, kvestorka Masarykovy univerzity.

Vytvoření Platformy zainteresovaných stran CSR je jednou z dílčích aktivit Národního akčního plánu CSR, který schválila vláda v lednu 2016 a který má vést k aktivní spolupráci všech zainteresovaných stran. Platforma je odrazem dobrovolné vůle organizací soukromého i veřejného sektoru vést diskuzi v oblasti společenské odpovědnosti. Platforma proto umožňuje vyjádření názorů, výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe mezi jejími účastníky, shromáždění a monitorování nástrojů a iniciativ v oblasti CSR i udržitelného rozvoje.

Masarykova univerzita se kroků spadajících do odpovědného hospodaření a fungování snaží dělat čím dál víc. Na jaře například poprvé nakoupila takzvanou zelenou elektřinu a další projekty v oblasti udržitelnosti jsou aktuálně v přípravě, jde zejména o obnovitelné a alternativní zdroje vytápění a chlazení v bohunickém kampusu, kde vyrostl rozsáhlý pavilon pro Simulační centrum nebo unikátní biobanka.

Principy společenské odpovědnosti a udržitelnosti budou navíc zapracovány do připravované Strategie Masarykovy univerzity pro léta 2021–2027.

Hlavní novinky