Přejít na hlavní obsah

Nutella a pivo jako podpora pro trasující knihovníky a studenty

Do pomoci s trasováním mimo jihomoravský region se zapojili také zaměstnanci knihovny na Filozofické fakultě MU.

Ústřední knihovna FF. Její knihovníci se jako dobrovolníci zapojili do trasování osob.

Čtyři knihovníci Ústřední knihovny Filozofické fakulty MU a dalších osmnáct studentů Masarykovy univerzity vytvořili na začátku minulého týdne virtuální call centrum a jako dobrovolníci pomáhají z domova „trasovat“. Kontaktují lidi, kteří se dostali do styku s osobou pozitivní na koronavirus a předávají jim informace, jak při nemoci dál postupovat nebo do jakého data zůstat v karanténě. Připojili se tak k medikům, kteří stejnou práci vykonávají přímo v sídle krajské hygienické stanice. 

Prvotním impulsem toho, že knihovníci nabídli svoji pomoc při trasování, byl článek ve zpravodajství, jak v Německu pomáhají s trasováním právě jejich kolegové. V nápadu pomoci české hygieně pak podpořil knihovníky proděkan Filozofické fakulty MU Petr Škyřík, který je zároveň vedoucím Katedry informačních studií a knihovnictví. Kontakt na celorepublikové call centrum ministerstva zdravotnictví a smlouvu pomohlo zprostředkovat dobrovolnické centrum MUNI POMÁHÁ. 

Nasazení svých zaměstnanců a studentů do směn nyní koordinuje vedoucí knihovny Markéta Bočková. Připomíná, že prioritou je zajistit provoz knihovny. „V tuto chvíli trasuje každý den pět až osm osob. Pomáhá nám, že se přihlásilo dost dobrovolníků u řad studentů a že nejvíc poptávané časy pomoci s trasováním jsou v odpoledních hodinách a o víkendech. To totiž nekoliduje s nynějším provozem knihovny. Takže skenujeme, vyhledáváme, půjčujeme, školíme, aby uživatel měl v rámci omezených možností ‚plný přístup’ ke službám. A rezervy, které omezením provozu knihovny vznikly, vrháme do trasování. Část kolegů pak zatnula zuby a částečně vykrývá naši práci, za což moc děkujeme,“ říká Bočková.

Všichni dobrovolníci museli před započetím prvního hovoru projít školením. To bylo poměrně náročné, protože „traséři“ musí pochopit algoritmus testování a také respektovat požadavky jednotlivých krajských hygienických stanic a odběrových míst, které se na celorepublikové úrovni liší. Navíc i v průběhu směn se objevují změny, protože systém a pravidla trasování se neustále vyvíjejí.

Aby hovory s lidmi skupinka knihovníků a studentů Masarykovy univerzity zvládla s úsměvem, vypsali si sami pro sebe soutěž. O Nutellu, pro nejvíc duhou zalitý hovor, a o pivo, pro nejvíc zamotaný hovor. „Naštěstí opravdu nepovedených hovorů moc nemáme. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že na jeden komplikovaný případ připadá spousta vděčných a příjemných hovorů,“ dodává vedoucí knihovny, která se kromě koordinace týmu zapojila i do pomoci s trasováním.

Student programu Informační studia a knihovnictví na filozofické fakultě Michal Zich je jedním z dobrovolníků, kteří trasují z domova.

Hlavní novinky