Přejít na hlavní obsah

MUNI má strategický záměr na příštích osm let

Správní rada MU schválila strategický záměr univerzity na léta 2021 až 2028.

Jakým směrem se bude Masarykova univerzita v následujících letech ubírat, jaké budou její priority a čeho chce dosáhnout. To vytyčuje nový strategický záměr, který schválil 7. prosince Akademický senát MU a 14. prosince také Správní rada MU. Na rozdíl od minulého pětiletého záměru pokrývá ten aktuální léta 2021 až 2028 a kromě indikátorů obsahuje také konkrétní výsledky, kterých by měla univerzita dosáhnout. Na univerzitní strategický záměr nyní navazují jednotlivé fakulty, které zpracovávají vlastní fakultní strategie, v nichž odráží jak svá specifika, tak naplňování strategie celouniverzitní.

Strategický záměr přichází nově s menším množstvím prioritních cílů, jež mají vést k naplnění celouniverzitního poslání, ve kterém se univerzita zavazuje svou činností přispět ke zdravému životu všech generací a k soudržné a bezpečné společnosti. Kromě vyzdvihnutí významu třetí role univerzity se do nové strategie silně propisuje téma internacionalizace univerzity, jemuž už není věnována samostatná kapitola jako v předchozím záměru, ale prostupuje všemi dílčími oblastmi.

Součástí univerzitní strategie je poprvé také společný profil absolventa. Ten definuje, s čím by absolventi Masarykovy univerzity měli ze školy odcházet. Kromě širšího vzdělání i nad rámec své hlavní disciplíny, by měli například ovládat dva světové jazyky alespoň na komunikační úrovni či absolvovat část studia v zahraničí. Naši absolventi by současně neměli být lhostejní k dění a problémům ve společnosti, ale naopak se aktivně stavět k jejich řešení.

Strategický záměr se věnuje oblasti výuky a vzdělávání, výzkumu a doktorskému studiu, vnitřní kultuře a společenskému postavení univerzity, personálnímu řízení a IT rozvoji a také správě instituce. Nyní bude předložen Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Strategii pak budou konkretizovat roční plány realizace, které stanoví aktivity a úkoly pro daný rok.

Hlavní novinky