Přejít na hlavní obsah

Farmaceutická fakulta MU přijme více studentů

V magisterském studijním programu Farmacie otevře fakulta pro příští rok o 24 víc míst než plánovala.

Farmaceutická fakulta zvýší počet studentů přijatých na studium farmacie.

Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity, která je od loňského léta znovu součástí MU, je připravena navýšit počet přijatých studentů. Do prvního ročníku pětiletého magisterského studijního programu Farmacie chce pro akademický rok 2021/22 přijmout 168 uchazečů, což je o 24 více oproti původnímu plánu. Přihlášky ke studiu mohou uchazeči podávat elektronicky až do konce února.

Úpravu podmínek přijímacího řízení schválil ve čtvrtek fakultní akademický senát v reakci na aktuální situaci vyvolanou epidemií nemoci COVID 19.„Aktuální vývoj situace kolem nemoci COVID 19 jasně ukazuje, že naše společnost bude potřebovat více expertů na léky a všechno, co s nimi souvisí, a to nejen v lékárnách a zdravotnických zařízeních, ale i v oblasti vývoje a výroby léčiv. Všude tam nacházejí uplatnění naši absolventi,“ řekla děkanka Farmaceutické fakulty MU Radka Opatřilová. Doplnila, že právě přesun fakulty na Masarykovu univerzitu umožní přijmout více uchazečů při zachování kvality studia.

Přijímací zkoušky na obor Farmacie se budou skládat online v termínech 15.–17. června 2021 a budou mít podobu písemného testu zahrnujícího otázky z biologie, chemie, fyziky a oblasti všeobecných studijních předpokladů. Úroveň oborových otázek bude odpovídat obsahu a rozsahu učiva pro gymnázia. Část věnovaná všeobecným studijním předpokladům bude zaměřena především na základní analytické, numerické a logické myšlení a nebude zahrnovat otázky na kulturní a politický přehled. Na vypracování otázek budou mít uchazeči celkem 90 minut.

Uchazeči, kteří se umístili na prvních třech místech v ústředním nebo krajském kole středoškolské odborné činnosti nebo krajském kole olympiády v některém z předmětů, který je součástí přijímacích zkoušek, mohou požádat o jejich prominutí a budou přijati.

Farmaceutickou fakultu získala Masarykova univerzita loni zpět po 60 letech na základě dohody s Veterinární a farmaceutickou univerzitou (VFU), která souhlasila s jejím přesunem. Výuka se zatím stále odehrává ve třech pavilonech v areálu VFU na Palackého třídě v Brně, které si Masarykova univerzita pronajala na pět let. Do budoucna by se pak Farmaceutická fakulta MU měla stát součástí areálu Univerzitního kampusu Bohunice.

Hlavní novinky