Přejít na hlavní obsah

Předmětová anketa běží v inovovaném designu

Studenti mohou zpětnou vazbu k výuce v jarním semestru vyplnit do 13. září.

Mobilní telefon - ilustrační foto

Studenti Masarykovy univerzity mohou opět hodnotit předměty a vyučující v rámci předmětové ankety. Aktuální hodnocení jarního semestru poprvé probíhá v novém designu aplikace Průzkumy, jež výrazně posouvá uživatelský komfort při vyplňování. Modernizace se dočkal nejen celkový vzhled odpovědních formulářů, mnohem pohodlnější bude vyplňování také na mobilech a tabletech, jelikož aplikace nově funguje v responzivním designu.

Tým Odboru pro strategii spolu s programátory IS MU, kteří za přípravou a testováním responzivního prostředí stojí, si od nového designu aplikace Průzkumy a její přístupnosti i pro mobily slibují ještě větší zapojení studentů do ankety. Responzivní prostředí již bylo implementováno v celouniverzitním průzkumu mezi uchazeči o studium a vedlo k žádoucímu skoku v návratnosti z 15 na 25 procent. Dle statistik IS MU bylo v případě uchazečského průzkumu dokonce více přístupů do dotazníku přes mobilní zařízení než přes stolní počítač.

Účast v předmětové anketě každoročně roste

Návratnost předmětové ankety se přitom za posledních 6 let nepřetržitě zvyšuje. Zatímco před 6 lety se do předmětové ankety celkem zapojilo 28 procent studentů univerzity, v předchozím semestru (podzim 2020) to bylo již 45 procent studentů. Svou zásluhu na tom mají také samotní vyučující, zejména pokud studentům o užitečnosti výsledků dávají vědět, ať už reagováním na komentáře od studentů v rámci ankety či přímo na hodinách.

„Zpětná vazba z předmětové ankety je klíčová nejen pro samotná pracoviště, která se tak mohou neustále zlepšovat, ale i pro univerzitu jako celek. Poskytuje nám cenná data pro rozhodování o důležitých změnách, které se týkají výuky,“ řekl prorektor pro vzdělávání a kvalitu Michal Bulant.

Studenti mohou hodnotit také kvalitu online výuky

V souvislosti s mimořádnou situací mají studenti v rámci ankety nadále možnost hodnotit průběh výuky online a v distančním režimu a předat tak svým vyučujícím cennou zpětnou vazbu. Své odpovědi mohou také slovně okomentovat.

Každý z vyučujících má následně možnost si v anketě komentáře od studentů zobrazit a vkládat k nim své reakce. Celý proces je pochopitelně postaven na anonymizaci odpovídajících studentů.

I pro tento semestr zůstává jádrem předmětové ankety 6 otázek totožných pro studenty všech 10 fakult, díky čemuž jsou výsledky srovnatelné napříč předměty a studijními programy. Každá z fakult má navíc možnost navrhnout si vlastní fakultní otázky a získat tak zpětnou vazbu v konkrétních oblastech, které jsou pro ni stěžejní. V aktuální anketě využívá vlastní fakultní otázky lékařská fakulta, fakulta sociálních studií, fakulta informatiky a fakulta sportovních studií.

Studenti v předmětové anketě kromě hodnocení výuky najdou také prokliky na hlasování o nejlepších učitelích – v Ceně rektora pro vynikající pedagogy a Ceně SKAS MU za studentský podíl na výuce. Díky propojení těchto hlasování s anketou výrazně vzrostla návratnost obou anket a zvýšilo se množství návrhů na ocenění.

Hlavní novinky