Přejít na hlavní obsah

Cena evropského občana pro MUNI POMÁHÁ

Dobrovolnické centrum MU získalo Cenu evropského občana za rok 2021. Rozhodla o tom porota složená z poslanců Evropského parlamentu a zástupci občanské a mládežnické organizace.

Vynikající zpráva přišla v závěru druhého prázdninového týdne ze Štrasburku. Dobrovolnické centrum MUNI POMÁHÁ se ocitlo mezi 28 evropskými laureáty ceny ze všech členských zemí Evropské unie. Informaci zaslala Masarykově univerzitě viceprezidentka Evropského parlamentu Dita Charanzová.

Prestižní ocenění získala Masarykova univerzita za samotné založení Dobrovolnického centra MUNI POMÁHÁ v březnu 2020, za jeho nasměrování a zaměření v boji proti epidemii koronaviru poskytováním dobrovolníků organizacím a jednotlivcům a schopnost poskytovat pomoc stabilně a dlouhodobě. V ocenění bylo zmíněno i následné spuštění databázového systému pro koordinátory a vznik mobilní a webové dobrovolnické aplikace. K zisku ocenění přispěla také péče centra o dobrovolníky, uvědomění si, že dobrovolnictví není jen způsobem poskytování pomoci ostatním, ale také nástrojem seberozvoje.

„Udělení ceny nás velice potěšilo. Vážíme si tohoto ocenění, protože jde nejen o ohodnocení práce centra, ale také jeho myšlenek. V MUNI POMÁHÁ jsme navíc dnes již dál, než co samotné ocenění zahrnuje. Dobrovolnické centrum funguje a bude fungovat i po pandemii. Vyvíjí programy, které nesouvisejí s COVID-19, například studentské právní poradenské centrum, inkubátor pomoci, v současné době se aktivně angažuje v pomoci lidem v obcích na jižní Moravě, které postihlo tornádo,“ uvedla prorektorka MU pro studenty a absolventy Simona Koryčánková.

Cenu evropského občana uděluje Evropský parlament každoročně od roku 2008 jednotlivcům, skupinám, sdružením nebo organizacím. Tato cena je vyznamenáním za mimořádné výsledky v prosazování lepšího vzájemného porozumění a bližší integrace mezi občany a členskými státy, za podporu společných hodnot, zprostředkování přeshraniční nebo nadnárodní spolupráce v rámci Evropské unie, anebo za denní činnost, která konkrétně vyjadřuje hodnoty Listiny základních práv EU.

V minulých letech cenu za Českou republiku získali nezisková organizace Post Bellum, Charita ČR, humanitární organizace ADRA CZ, Člověk v tísni nebo výzkumný tým CIIRC ČVUT.

Slavnostní předání ceny – medaile – se na národní úrovni a na půdě Evropského parlamentu uskuteční na podzim letošního roku.

Hlavní novinky