Přejít na hlavní obsah

Vědci z CEITEC: Leukemii lze léčit jen jedním lékem

Nové poznatky výzkumného týmu CEITEC Masarykovy univerzity pomohou snížit toxicitu léčby na pacienta i její cenu.

Vedoucí výzkumného týmu Marek Mráz z CEITEC MU.

Tým vědců z CEITEC Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno publikoval vědeckou studii, ve které vyvrátil dosavadní poznatky o dvou léčivech společně užívaných při léčbě pacientů s chronickou lymfatickou leukemií. Idelalisib a rituximab již nedoporučují aplikovat v kombinaci společně.

„V léčbě chronické lymfocytární leukemie se od roku 2014 používá v České republice a ve světě kombinace idelalisibu společně s rituximabem. Nová studie ukazuje, že tato často aplikovaná, klinicky schválená kombinace pravděpodobně nepřináší pacientům benefit ve srovnáním s léčbou samotným idelalisibem,“ říká Veronika Šandová, autorka studie, kterou zveřejnil mezinárodní odborný časopis Haematologica a která bude mít pravděpodobně zásadní vliv na podobu dalších klinických studií s idelalisibem a jeho kombinovaní, popřípadě i na jiné terapeutické kombinace.

„Naše studie potvrzuje fakt, že pro účinnou léčbu chronické lymfocytární leukémie je nutnost porozumět molekulárním dějům, které se odehrávají na úrovni nádorového B lymfocytu a jeho fungování v nádorovém mikroprostředí, protože právě nádorové mikroprostředí je zcela zásadní pro přežití a množení těchto nádorových buněk. Zároveň je třeba detailně porozumět, jakým způsobem funguje léčba a kombinace používaných léčiv, aby bylo možno dosáhnout co největšího léčebného benefitu pro pacienty,“ doplňuje vedoucí výzkumného týmu Marek Mráz a potvrzuje, že data výzkumu ukazují, že u léčby leukemie pravděpodobně není nutné pro klinický efekt kombinovat zmíněné léky a lze tak potenciálně snížit toxicitu léčby i její cenu.

Chronická lymfocytární leukémie je nejčastějším leukemickým onemocněním dospělých na západní polokouli. Jde o hromadění lymfocytů - bílých krvinek - v krvi, kostní dřeni a lymfatických orgánech jako jsou mízní uzliny, slezina. Jde zpravidla o onemocnění starších lidí, průměrný věk v době diagnózy se pohybuje mezi 65 a 72 lety. V současné době se onemocnění zjistí náhodně při vyšetření krevního obrazu například při preventivní prohlídce či v rámci předoperačního vyšetření.

Hlavní novinky