Přejít na hlavní obsah

MU udělila čestný doktorát profesorce Martině Hartmann

Mezinárodně uznávaná historička se specializací na dějiny raného a vrcholného středověku Martina Hartmann získala čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa Masarykovy univerzity.

Profesorka Martina Hartmann přebírá čestný doktorát MU.

Po bok nositelů čestné vědecké hodnosti Masarykovy univerzity se ve čtvrtek 21. října v aule právnické fakulty zařadila také Martina Hartmann, prezidentka prestižní vědecké společnosti Monumenta Germaniae Historica, instituce s více než dvousetletou tradicí vědeckého výzkumu a kritické ediční práce.

Masarykova univerzita a profesorka Hartmann spolupracují od roku 2013, kdy oslovila brněnské historiky v souvislosti s přípravou kritického vydání rukopisu Milevské kroniky z počátku 13. století. V dalším roce  přijala pozvání, aby na půdě Historického ústavu Filozofické fakulty MU pronesla přednášku. Ve snaze podpořit další rozvoj brněnské medievistiky věnovala historickému ústavu množství publikací, knihovna v mnichovském sídle se pak také její zásluhou stala oblíbeným cílem studijních cest brněnských doktorandů.

„Je nám proto ctí, že se profesorka Hartmann zařadí po bok nositelů čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa Masarykovy univerzity jako osobnost, jejíž nezaujatý přístup k výkladu minulosti i důraz na přirozený, ná­rodními resentimenty nezatížený přeshraniční dialog a vědeckou spolupráci je pro Masarykovu univerzitu trvalým vzorem a inspirací,“ uvedl děkan filozofické fakulty Milan Pol.

Martina Hartmann za udělení hodnosti poděkovala. „Je mi velkou ctí, že jsem dnes obdržela čestný doktorát Masarykovy univerzity. Nikdy by mě nenapadlo, že se takové pocty dočkám, a upřímně děkuji všem, kteří mě považují za hodnou takového ocenění,“ uvedla s tím, že i v budoucnu hodlá Masarykovu univerzitu podporovat, a to nejen knihami.

„Ráda bych poskytla mladým studentům příležitost přijet do Německa, poznat zemi, rozšířit si tam obzory a vrátit se do Brna s novými nápady a zkušenostmi. Proto chci poskytnout každoroční stipendium umožňující jeho příjemci jeden měsíc výzkumu v Monumenta Germaniae Historica v Mnichově tak, aby mohl využít tamních výzkumných příležitostí, mohl sdílet myšlenky s dalšími doktorandy v Mnichově a také mohl poznat Německo – nebo alespoň Bavorsko, výjimečnou část Německa,“ dodala Hartmann.

Hlavní novinky