Přejít na hlavní obsah

Zemřel emeritní rektor Masarykovy univerzity prof. Eduard Schmidt

Ve věku 85 let zemřel 10. listopadu druhý polistopadový rektor MU a emeritní děkan Přírodovědecké fakulty MU prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.

Profesor Eduard Schmidt, emeritní rektor Masarykovy univerzity.

Profesor Eduard Schmidt se narodil 11. prosince 1935 v Uherském Hradišti. V roce 1958 vystudoval Přírodovědeckou fakultu MU v oboru fyzika a v roce 1966 získal titul doktora přírodních věd v oboru experimentální fyzika. Pedagogická, akademická a vědecká dráha profesora Schmidta je úzce spjata s Masarykovou univerzitou. Svou profesní dráhu zahájil na Katedře experimentální fyziky Přírodovědecké fakulty univerzity tehdy nesoucí jméno Jana Evangelisty Purkyně. Po dalších několik desítek let se odborně věnoval fyzice pevných látek – jako vědeckovýzkumný pracovník i jako pedagog.

Po roce 1990 se Eduard Schmidt angažoval také v akademických funkcích. Dva roky byl děkanem Přírodovědecké fakulty MU, od roku 1992 zastával po šest let funkci rektora Masarykovy univerzity, v dalších šesti letech pak přispěl k rozvoji univerzity jako její prorektor pro výzkum a vývoj. Působil také jako člen vědeckých rad několika institucí, byl ve správní radě brněnského VUT, byl členem Rady vlády ČR pro vědu a výzkum.

Jako vynikající vědec, pedagog i rektor ovlivnil Eduard Schmidt mnoho generací mladých lidí nejen ve svém vědním oboru. Byl mimořádně aktivním členem mnoha kulturních a společenských organizací, jeho působení univerzitní i mimouniverzitní naplňovalo ideál výchovy a vzdělání příkladným způsobem. Profesor Schmidt proto také v roce 2012 získal Cenu města Brna a byl držitelem Zlaté medaile Masarykovy univerzity.

„Zprávou o odchodu pana profesora Schmidta jsem hluboce zarmoucen. Masarykova univerzita v něm ztratila významnou osobnost, vynikajícího vědce, odborníka a pedagoga, který má nezpochybnitelné zásluhy na rozvoji Masarykovy univerzity. Všichni jeho následovníci v rektorské funkci navazují na jeho dílo. Pro mě osobně zůstane velkou inspirací. Čest jeho památce!“ uvedl současný rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Poslední rozloučení s profesorem Eduardem Schmidtem se uskutečnilo ve čtvrtek 18. listopadu v Katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. 

Přečtěte si osobní vzpomínku na Eduarda Schmidta od kolegy z přírodovědecké fakulty.

Hlavní novinky