Přejít na hlavní obsah

Rozloučení s prof. Schmidtem se uskuteční ve čtvrtek

Ve věku 85 let zemřel 10. listopadu emeritní rektor MU prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. Poslední rozloučení se uskuteční v Katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově ve čtvrtek 18. listopadu od 13 hodin.

Emeritní rektor MU prof. Eduard Schmidt.

Smuteční oznámení o úmrtí druhého polistopadového rektora MU a emeritního děkana Přírodovědecké fakulty MU je umístěno ve foyer Rektorátu Masarykovy univerzity na Žerotínově náměstí.

Smuteční oznámení je umístěno ve foyer Rektorátu MU.

Poslední rozloučení s prof. Schmidtem se bude konat ve čtvrtek 18. listopadu od 13 hodin v katedrále na Petrově. Smutečního obřadu se mohou zúčastnit kolegové, studenti a přátelé z Masarykovy univerzity i další lidé, kteří se chtějí přijít poklonit jeho památce. 

„Masarykova univerzita ztratila významnou osobnost, vynikajícího vědce, odborníka a pedagoga, který má nezpochybnitelné zásluhy na rozvoji Masarykovy univerzity. Všichni jeho následovníci v rektorské funkci navazují na jeho dílo. Pro mě osobně zůstane velkou inspirací,“ uvedl současný rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

„Profesor Schmidt byl významnou osobností přírodovědecké fakulty a jeho odchod je pro nás všechny velkou ztrátou. Až do poslední chvíle aktivně pracoval a pomáhal dalšímu rozvoji fakulty v tom nejširším slova smyslu. Pro mě osobně byl velkou morální a etickou autoritou s velkým přehledem nejenom v přírodních vědách. Měl jsem tu čest čerpat od něj cenné rady, které jsem během svého děkanského mandátu měl vždy na paměti,“ řekl současný děkan Přírodovědecké fakulty MU Tomáš Kašparovský.

Profesor Eduard Schmidt se narodil 11. prosince 1935 v Uherském Hradišti. V roce 1958 vystudoval Přírodovědeckou fakultu MU v oboru fyzika a v roce 1966 získal titul doktora přírodních věd v oboru experimentální fyzika. Pedagogická, akademická a vědecká dráha profesora Schmidta je úzce spjata s Masarykovou univerzitou. Svou profesní dráhu zahájil na Katedře experimentální fyziky Přírodovědecké fakulty univerzity tehdy nesoucí jméno Jana Evangelisty Purkyně. Po dalších několik desítek let se odborně věnoval fyzice pevných látek – jako vědeckovýzkumný pracovník i jako pedagog.

Po roce 1990 se Eduard Schmidt angažoval také v akademických funkcích. Dva roky byl děkanem Přírodovědecké fakulty MU, od roku 1992 zastával po šest let funkci rektora Masarykovy univerzity, v dalších šesti letech pak přispěl k rozvoji univerzity jako její prorektor pro výzkum a vývoj. Působil také jako člen vědeckých rad několika institucí, byl ve správní radě brněnského VUT, byl členem Rady vlády ČR pro vědu a výzkum.

Jako vynikající vědec, pedagog i rektor ovlivnil Eduard Schmidt mnoho generací mladých lidí nejen ve svém vědním oboru. Byl mimořádně aktivním členem mnoha kulturních a společenských organizací, jeho působení univerzitní i mimouniverzitní naplňovalo ideál výchovy a vzdělání příkladným způsobem. Profesor Schmidt proto také v roce 2012 získal Cenu města Brna a byl držitelem Zlaté medaile Masarykovy univerzity a Čestné medaile děkana Přírodovědecké fakulty za celoživotní zásluhy o rozvoj přírodních věd.

Profesor Eduard Schmidt zůstane navždy zapsán do života Masarykovy univerzity.

Čest jeho památce!

Hlavní novinky