Přejít na hlavní obsah

Klinický výzkum nemocnice spojil síly s lékařskou fakultou

Děkan Lékařské fakulty MU Martin Repko a ředitel FNUSA v Brně Vlastimil Vajdák podepsali smlouvu o vzniku společného Mezinárodního centra klinického výzkumu.

Smlouvu o vzniku společného pracoviště klinického výzkumu podepsali děkan LF MU Martin Repko a ředitel FNUSA Vlastimil Vajdák.

Podpisu smlouvy se účastnili rektor MU Martin Bareš, ředitelka Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně (FNUSA-ICRC) Irena Rektorová a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Smlouva je výsledkem více než rok trvajících jednání zástupců Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařské fakulty MU. Přínos společného pracoviště spočívá zejména v prohloubení spolupráce a zefektivnění využívání technologií, prostor a lidských zdrojů.

„Toto úzké propojení nám zaručí dosažení kvalitnějších výsledků a umožní koncentraci biomedicínského výzkumu v Brně. Například v oblasti grantů bude možné společně usilovat o velké strategické projekty, a tím dále podporovat prestiž Brna jako předního českého centra vědy a výzkumu,“ uvedl rektor Martin Bareš s tím, že ho těší, že se podpis klíčové smlouvy odehrál právě v den, kdy Masarykova univerzita slaví 103. výročí svého založení.

Smlouva o vzniku společného pracoviště ICRC.

Smlouvu schválilo Ministerstvo zdravotnictví ČR a nyní bude předložena Akademickému senátu MU a lékařské fakulty. „Vznik dalšího společného pracoviště lékařské fakulty a nemocnice u svaté Anny považuji za skvělý krok směrem k optimalizaci vědecko-výzkumné spolupráce obou institucí i směrem k zajištění personální stabilizace stávajících společných pracovníků. Společný ústav se také bude nově věnovat výukové činnosti mladých vědců,“ upřesnil děkan lékařské fakulty Martin Repko.

Společné pracoviště bude v rámci svatoanenské nemocnice na úrovni ústavu. „Vždy jsem deklaroval, že spolupráce s Masarykovou univerzitou patří k mým prioritám. Vznik společného pracoviště je logickým propojením nemocnice a univerzity, které bude znamenat i stabilitu pro zaměstnance. Půjde o poměrně samostatný celek včetně vnitřní struktury a financování – to vše si bude řídit přednostka,“ doplnil ředitel FNUSA Vlastimil Vajdák.

Přednostkou ústavu se pak od července stane stávající ředitelka FNUSA-ICRC Irena Rektorová, která bude mít za úkol vytvoření strategického plánu a řízení společného pracoviště ICRC.

Podpisu smlouvy se účastnili rektor MU Martin Bareš, ministr zdravotnictví Vlastimil Válek a ředitelka FNUSA-ICRC Irena Rektorová.

„Mám ráda nové výzvy a tato bude jedna z nejnáročnějších. Mojí prioritou bude především excelentní výzkum, transparentnost a finanční udržitelnost Mezinárodního centra klinického výzkumu. Věřím, že společné pracoviště významně přispěje k vybudování silné vědecké platformy v Brně,“ dodala Rektorová s tím, že ICRC by mělo proniknout na mapu světových excelentních výzkumných center.

Irena Rektorová je mezinárodně uznávanou a respektovanou neuroložkou, vědkyní a členkou výborů mnoha evropských a mezinárodních společností a vědeckých panelů, se specializací v oblasti movement disorders, kognitivní neurologie, neinvazivní mozkové stimulace a strukturálních a funkčních zobrazovacích metod.

V současnosti působí také jako vedoucí výzkumné skupiny v institutu CEITEC MU a jako neuroložka a vedoucí Centra pro abnormální pohyby a parkinsonismus na I. Neurologické klinice FNUSA a Lékařské fakulty MU.

Hlavní novinky