Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita ocenila významné vědce a úspěšné studenty

U příležitosti akademického svátku Dies academicus udělila Masarykova univerzita také Zlatou medaili za mimořádné zásluhy o rozvoj univerzity Miloši Štědroňovi a Petru Oslzlému.

Zahájení Dies academicus v aule Masarykovy univerzity na právnické fakultě.

Univerzitní svátek Dies academicus se do auly na právnické fakultě vrátil po dvouleté přestávce zaviněné pandemií koronaviru. A právě dva ročníky, které se nemohly uskutečnit, zmínil ve slavnostním projevu rektor MU Martin Bareš. „Ačkoliv běží již třetí rok mého rektorského mandátu, jde o vůbec první Dies academicus, při kterém jsme se mohli setkat osobně. O to větší radost mám, že jsem dnes mohl všechny přivítat,“ řekl Martin Bareš a připomněl, že roky, které se zapsaly do dějin jako pandemické a otřásly světem, společností i životy, prokázaly nedocenitelný význam vysokého školství, nepostradatelnou a strategickou roli základního výzkumu, ale také prakticky ze dne na den definovaly společenskou roli Masarykovy univerzity.

Nebylo proto velkým překvapením, že Cenu rektora MU letos získali také studenti i zaměstnanci, kteří se zapojili do dobrovolnictví a koordinaci aktivit Dobrovolnického centra MUNI POMÁHÁ.

Martin Bareš hovořil také o ideích univerzity a připomněl, že právě Dies academicus je oslavou ideí univerzity. 

Letos mimořádně udělil také dvě Zlaté medaile MU. Jednu získal spoluzakladatel někdejšího Občanského fóra, poradce Václava Havla a divadelní scénárista, dramaturg, herec a držitel Ceny Ministerstva kultury za celoživotní autorskou, dramaturgickou i organizační práci v oblasti alternativního a studiového divadla Petr Oslzlý, druhou Miloš Štědroň. Přední český muzikolog a skladatel působící na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity významně spolupracuje zejména s divadlem Husa na provázku a za svou tvorbu obdržel v minulosti například Cenu města Brna, Cenu Jihomoravského kraje za přínos v oblasti hudby, Cenu Ministerstva kultury ČR za výtvarné umění, hudbu a literaturu nebo Medaili JAMU.

Miloš Štědroň obdržel Zlatou medaili MU.

Rozhovor s Milošem Štědroněm si můžete přečíst v květnovém čísle Magazínu M nebo na webu magazínu.  

Ceny rektora Masarykovy univerzity jsou každoročně udělovány v několika kategoriích jako ocenění mimořádných úspěchů v oblasti vědy a výzkumu, sportovních počinů, pedagogické činnosti, umění a občanských aktivit. Oceněnými se mohou stát studenti nebo zaměstnanci univerzity i celé kolektivy.

Ocenění v rámci Dies academicus 2022: 

Cena rektora MU za významný tvůrčí počin
Miloslav Klugar, Jitka Klugarová, Institut biostatiky a analýz, lékařská fakulta – Spoluřešitelé projektu „living“ mapy a nejnovějších doporučení založených na důkazech pro prevenci šíření a péči o pacienty s onemocněním covid-19.

Miroslav a Jitka Klugarovi.

Cena rektora MU za významný umělecký počin
Radek Horáček, Olga Búciová, Zbyněk Fišer, Petra Lexová, Martina Mrázová, Jana Ovčáčková, Monika Szűcsová, Jana Nedomová, Laura Hatlapatková, pedagogická fakulta, filozofická fakulta – Autorský kolektiv vedený Radkem Horáčkem publikoval v roce 2021 druhé doplněné vydání knihy „Sochařské Brno 1989–2019“.

Cena rektora MU za významný umělecký počin.

Cena rektora MU za významný sportovní výkon
Tereza Voborníková, fakulta sportovních studií – Studentka oboru Tělesná výchova a sport studium kombinuje se sportovní kariérou, od roku 2014 se věnuje biatlonu a úspěšně reprezentuje Českou republiku.

Cena rektora MU za mimořádný výsledek v mezinárodní grantové soutěži
Robert Vácha, CEITEC MU, přírodovědecká fakulta – Vedoucí výzkumné skupiny CEITEC získal v roce 2020 prestižní ERC Consolidator Grant za projekt s názvem „PeptideKillers“. Projekt se zaměřuje na boj s bakteriemi rezistentními vůči antibiotikům.

Robert Vácha z CEITEC MU s prorektorem Jiřím Hanušem.

Cena rektora MU za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let
Oblast přírodních věd a lékařství

Zdeněk Farka, CEITEC MU, přírodovědecká fakulta – Se svým týmem se zabývá vývojem bioanalytických metod pro detekci klinicky a environmentálně významných látek.

Zdeněk Farka.

Oblast společenských a humanitních věd
Patrick Casey Leisure, právnická fakulta – Mladý vědecký, výzkumný a vývojový pracovník působící na katedře ústavního práva a politologie má díky svým mezinárodním zkušenostem potenciál podílet se na výzkumu v oblasti mezinárodního a srovnávacího veřejného práva.

Patrick Casey Leisure.

Oblast ekonomie a informatiky
Tomáš Plíhal, ekonomicko-správní fakulta – Přední výzkumný pracovník katedry financí v oblasti modelování volatility finančních aktiv. Jeho publikační činnost se vyznačuje excelentními výstupy v prestižních vědeckých časopisech.

Tomáš Plíhal.

Cena rektora MU za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu
Oblast přírodních věd a lékařství

Petr Dubový, lékařská fakulta – Přední odborník v oboru neurověd. Od začátku své vědecké kariéry se zaměřil na studium buněčných a molekulárních procesů probíhajících při regeneraci v periferním a centrálním nervovém systému.

Petr Dubový.

Oblast ekonomie a informatiky
Michal Kozubek, fakulta informatiky – Významný a světově uznávaný vědec v oblasti pořizování a zpracování biomedicínských obrazů.

Michal Kozubek.

Oblast společenských a humanitních věd
Jiří Malenovský, právnická fakulta – Pedagog na katedře mezinárodního a evropského práva, působil mimo jiné jako soudce Ústavního soudu, byl velvyslancem při Radě Evropy a vrchním ředitelem sekce právní a konzulární na Ministerstvu zahraničních věcí. Jeho profesní dráha vyvrcholila mnoholetým působením (tři funkční období) v prestižní funkci soudce Soudního dvora Evropské unie (2004-2020).

Jiří Malenovský.

Cena rektora MU pro vynikající pedagogy
Oblast přírodních věd a lékařství
Oblast společenských a humanitních věd
Oblast ekonomie a informatiky
Ceny v této kategorii budou uděleny a slavnostně vyhlášeny v září letošního roku.

Cena rektora MU za inovace ve výuce
Oblast výuky
Lenka Gajzlerová, Sheri Kingsdorf, Vendula Malaníková, Karel Pančocha, Tullia Sychra Reucci, Helena Vaďurová, pedagogická fakulta – Kolektiv pedagogů vytvořil e‑learningový kurz s názvem Aplikovaná behaviorální analýza pro začátečníky. Online kurz je určen zejména pro rodiče a osoby pečující o jedince s poruchami autistického spektra.

Ocenění v kategorii inovace ve výuce.

Oblast podpory výuky
Nikola Kostlánová, CEITEC MU – Stála u začátku implementace jednotlivých profilových aktivit doktorského vzdělávání na CEITEC MU, přičemž inovativnost a mezinárodní standard těchto aktivit následně ovlivňovaly dění v doktorském studiu nejen na CEITEC MU, ale i na jiných částech Masarykovy univerzity, a dokonce na jiných univerzitách v České republice i v zahraničí.

Nikola Kostlánová.

Cena rektora MU za vynikající dizertační práci
Dominik Rotrekl, farmaceutická fakulta

Dominik Rotrekl.

Peter Lenárt, přírodovědecká fakulta

Peter Lenárt.

Jaroslav Bendík, fakulta informatiky

Jaroslav Bendík.

Cena rektora MU pro vynikající studenty doktorských studijních programů
Samuel Pastva, fakulta informatiky

Samuel Pastva.

Sabina Rosenbergová, filozofická fakulta
Peter Solár, lékařská fakulta

Peter Solár.

Cena rektora MU pro vynikající studenty magisterských studijních programů
Veronika Hermanová, filozofická fakulta
Vítězslav Dušek, lékařská fakulta

Vítězslav Dušek.

Kryštof Chytrý, přírodovědecká fakulta

Kryštof Chytrý.

Cena rektora MU za aktivní rozvoj občanské společnosti
Tereza Mikulová, Jitka Novotná, Lucie Hájková, Pavel Sochor, pedagogická fakulta – Kolektiv vytvořil kreativní Open Art Studio, které podporuje umělecké aktivity a sociální inkluzi umělců se zdravotním postižením.

Cena rektora MU za aktivní rozvoj občanské společnosti.

Cena rektora MU za dobrovolnictví
Kategorie studentů

Libuša Kovalíková, Michael Král, Zuzana Laššáková, Štěpán Matyska, Jan Pokorný, Gabriela Žabková, lékařská fakulta, Jakub Fišák, přírodovědecká fakulta, Lucie Říhová, pedagogická fakulta, Petr Knetl, fakulta informatiky, Jan Novotný, právnická fakulta, David Kremeník, fakulta sociálních studií

Cena rektora MU za dobrovolnictví - Medici na ulici.

Cena rektora MU za dobrovolnictví - MUNI POMÁHÁ.

David Kremeník z Fakulty sociálních studií MU s prorektorem Jiřím Hanušem.

Kategorie zaměstnanců
Dagmar Pichová, filozofická fakulta

Dagmar Pichová.

Lenka Ďulíková, pedagogická fakulta

Lenka Ďulíková z Pedagogické fakulty MU.

Zlatá medaile MU
Miloš Štědroň, Petr Oslzlý – Ocenění mimořádných zásluh o rozvoj kultury a umění a rozvoj MU.

Petr Oslzlý obdržel Zlatou medaili MU.

Hlavní novinky