Přejít na hlavní obsah

Komunitní fond rozdělil 2 miliony. Uspělo jedenáct projektů

Masarykova univerzita vyhlásila vítěze v interní studentské soutěži, jejímž cílem je podpora realizace udržitelných projektů, které budou naplňovat a propagovat společenskou roli univerzity.

Studenti Masarykovy univerzity podali v prvním ročníku výzvy Komunitní fond celkem 19 projektů. Přislíbené dva miliony korun si nakonec mezi sebe rozdělí 11 projektů, které byly úspěšné v hodnocení odborné komise. Ta se zaměřila nejen na posouzení přijatelnosti, ale i proveditelnosti a interní i externí přenositelnosti.

Studenti mohli projekty přihlašovat od půlky listopadu do konce prosince. Splnit přitom museli jednu důležitou věc, a to realizovat projekt s někým ze zaměstnanců Masarykovy univerzity.

Projekty podávali ve třech oblastech. V oblasti Společenská odpovědnost mají projekty s důrazem na udržitelnost primárně naplňovat třetí roli univerzity. V oblasti Udržitelná infrastruktura jde o drobný mobiliář či úpravy majetku pro lepší udržitelnost a ve třetí oblasti Zdravá společnost jsou projekty zaměřenými primárně na zdraví a zdravý životní styl.

Kompletní seznam podpořených projektů naleznete na webu udržitelnosti na MU. V první oblasti Masarykova univerzita podpoří šest projektů, je mezi nimi například projekt EnvironMUsica: Vzdělávání hudbou pro udržitelnost, Festival inkluzivní kultury nebo projekt s názvem Univerzity a fosilní byznys: Pravidla, nebo konec spolupráce?. V oblasti Udržitelná infrastruktura dala komise zelenou jen jednomu projektu, ve kterém se bude pracovat na Vylepšení stavu doprovodné cyklistické infrastruktury v Univerzitním kampusu Bohunice. V oblasti Zdravá společnost jsou podpořeny čtyři projekty, například MUNI Self Care Hub, nebo F.A.S.T. běh 2024 v brněnských Lužánkách.

Devatenáct přihlášených projektů překvapilo svojí kvalitou i samotné organizátory výzvy. Jsme samozřejmě velmi rádi nejen za množství, ale i kvalitní projekty, které se podařilo ve velmi krátkém termínu připravit," doplnil vedoucí kanceláře kvestorky Richard Hubl

Transparentní podpora realizace udržitelných a společensky odpovědných projektů, které naplňují a propagují společenskou roli Masarykovy univerzity, jsou interně i externě přenositelné a podporují spolupráci mezi studenty a zaměstnanci, tedy Komunitní fond je reakcí Masarykovy univerzity na průzkum, kdy zapojení studentů a zaměstnanců do společensky prospěšných aktivit podporovalo 82 % uchazečů do českých programů, 96 % zahraničních uchazečů, 76 % prváků, 82 % studentů prvních ročníků navazujících magisterských programů a 78 % absolventů v praxi.

Hlavní novinky