Přejít na hlavní obsah

Na MU promovalo 102 nových doktorů

Více než stovka absolventů doktorských studijních programů ze všech deseti fakult MU převzala své diplomy při akademickém obřadu ve Velké aule Karla Engliše v budově Právnické fakulty MU v pátek 24. března.

Doktorské promoce se na MU konají dvakrát ročně.

„Měli jsme obvyklých pět promočních skupin po zhruba 20 lidech,“ popisuje Tereza Dvořáková, koordinátorka ceremonií a ocenění v rámci Oddělení doktorského studia a vědeckých kvalifikací Rektorátu MU. Slavnostní promoce vedla prorektorka Šárka Pospíšilová, přítomen byl i rektor Martin Bareš a děkani většiny fakult.

Absolventům blahopřál i rektor MU Martin Bareš.

V počtu absolventů doktorských studijních programů dominuje přírodovědecká fakulta s 38 čerstvými doktory, následují lékařská (17) a filozofická fakulta (14), alespoň jednočlenné zastoupení ale při slavnostních promocích měly všechny fakulty. Celkem doktorské studium úspěšně ukončilo 102 lidí.

Doktorské promoce se na Masarykově univerzitě konají dvakrát ročně, obvykle na konci března a v září. "Obvyklý počet v každé skupině je právě kolem stovky absolventů," uvádí Tereza Dvořáková. Aktuálně v doktorských studijních programech na MU studuje 1326 žen a 1200 mužů, většina z nich prezenčně, 383 v kombinované formě.

Hlavní novinky