Přejít na hlavní obsah

Na MU vznikne klub absolventů Fulbrightova programu, setkal se s nimi i velvyslanec USA

Brno a Masarykova univerzita byly prvním cílem návštěvy amerického velvyslance Bijana Sabeta mimo Prahu. 

Velvyslanec USA v České republice Bijan Sabet a rektor MU Martin Bareš

Poprvé mimo Prahu vyrazil včera od začátku svého působení v České republice velvyslanec Spojených států amerických Bijan Sabet. Jeho cílem se stalo Brno a Masarykova univerzita. Velvyslanec Bijan Sabet složil přísahu jako mimořádný a zplnomocněný velvyslanec v České republice loni v prosinci doma v USA. Do České republiky přijel 31. ledna, pověřovací listiny předal prezidentu České republiky v polovině letošního února.  

Tématem setkání velvyslance Bijana Sabeta s vedením MU byla především spolupráce s americkými univerzitami a účast studentů a akademiků v prestižních stipendijních programech. Americký velvyslanec, který se během své kariéry dlouhodobě soustředil na pomoc technologickým podnikatelům v dosažení jejich potenciálu vytvořit důležité globální společnosti, se zajímal také o CEITEC a budování špičkového farmaceutického pracoviště Masarykovy univerzity BioPharma Hub, které se stane unikátním prostorem pro výuku a výzkum farmaceutické, lékařské a přírodovědecké fakulty. Stejně tak ho zaujala i činnost Dobrovolnického centra Masarykovy univerzity MUNI POMÁHÁ.

Ze stipendijních programů se debata týkala Fulbrightova programu a amerického profesního výměnného programu International Visitor Leadership Program (IVLP). Kromě Bijana Sabeta a jeho manželky pozvání MU přijala také předsedkyně Českého klubu absolventů IVLP Zuzana Pastrňáková.

„Při příležitosti návštěvy amerického velvyslance Bijana Sabeta vedení MU oznámilo záměr založit na půdě Masarykovy univerzity Fulbright Alumni Club,“ prozradil prorektor pro internacionalizaci Břetislav Dančák. Členy klubu by se stali výzkumníci a pedagogové, kteří v minulosti v rámci Fulbrightova programu do USA vycestovali. Myšlenku založení klubu bude vedení MU dále rozvíjet na navazující schůzce s ředitelkou Fulbrightovy komise Hanou Ripkovou. Z Masarykovy univerzity do USA za dobu existence programu vycestovala více 120 českých a slovenských vědců a studentů, stipendium na MU bylo uděleno 87 americkým studentům a vědcům. 

Setkání se účastnila také předsedkyně Českého klubu absolventů IVLP Zuzana Pastrňáková.

Mezi absolventy Fulbrightova stipendijního programu patří řada výzkumníků, pedagogů i doktorandů MU a osobní zkušenost se studiem v USA mají také rektor Martin Bareš nebo prorektor Břetislav Dančák. V akademickém roce 2017/2018 získal Proshek-Fulbrightovo stipendium pro lékaře přednosta Anatomického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Marek Joukal, v roce 2019 výzkumný stipendijní pobyt na Boston Univerzity v USA absolvoval odborný asistent Katedry sociální politiky a sociální práce FSS MU Roman Baláž. Z FSS patří mezi absolventy Fulbrightova programu také její proděkan pro internacionalizaci a záležitosti studentů Petr Suchý, který vede kurz How do they see us: the Czech Republic and its European partners, v němž se studenti setkávají se špičkami mezinárodní diplomacie, vedoucí katedry mediálních studií a žurnalistiky Lenka Waschková Císařová nebo Filip Černoch z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií. Několikaměsíční pobyt na Wright State Univerzity má z roku 2009 za sebou rovněž vedoucí Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání na pedagogické fakultě Karel Pančocha, absolventkou stipendijního programu je i proděkanka pro spolupráci se středními školami, péči o talenty, sociální oblast a celoživotní vzdělávání přírodovědecké fakulty Markéta Munzarová.

Na počest amerického velvyslance Bijana Sabeta se v Akademickém klubu uskutečnila recepce, na níž se sešla i část „Fulbrightů“, jak se absolventům Fulbrightova programu v Americe říká. Součástí společenského setkání se stali i absolventi programu International Visitor Leadership Program, který účastníky seznamuje s pestrostí a rozdílností amerického politického, ekonomického, sociálního a kulturního života.

Na počest amerického velvyslance se v Akademickém klubu uskutečnila recepce s absolventy amerických stipendijních programů.

Fulbrightova komise, která v České republice působí už třicet let, vznikla a funguje na základě mezivládní dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi Spojenými státy a Českou republikou prostřednictvím Fulbrightova programu. Prestižní Fulbrightův program financovaný českou a americkou vládou poskytuje českým občanům příležitost studovat, provádět výzkum či vyučovat v USA. Čeští studenti, vědci a vysokoškolští profesoři, učitelé, ale i lékaři nebo pracovníci s praxí ve státní správě či neziskovém sektoru mohou u Fulbrightovy komise získat finanční podporu pro své studijní, výzkumné a výukové pobyty v USA v rámci různých stipendijních programů. Stipendia na rok 2024/2025 byla letos vypsána 31. března.

Hlavní novinky