Přejít na hlavní obsah

Soutěž Start Your Business ocenila osm studentských nápadů

Masarykova univerzita potřetí podpořila podnikavé studenty, na jejich rozvoj letos měla vyčleněno až 600 000 Kč. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v pátek 9. června v kreativním hubu KUMST.

Ocenění letošního ročníku soutěže Start Your Business.

Ve finálovém kole soutěže Start Your Business se představilo celkem 12 studentských projektů, z toho hned 8 získalo finance ve formě stipendia pro svůj další rozvoj. Nejvyšší podporu 100 000 Kč získaly nakonec dva studentské nápady: sportovní cestovní agentura Sportbud studentů Matúše Longauera a Lukáše Vránka z fakulty sportovních studií a dále aplikace Attachi na management osobních vztahů s prvky umělé inteligence od Robina Chmelíka, studenta fakulty informatiky. „Rozhodnutí jít do soutěže nás nesmírně nakoplo, abychom začali v našem projektu dělat už reálné kroky. Chtěli bychom organizátorům a celé univerzitě upřímně poděkovat, že nás k tomu nasměrovala,“ uvedl v poděkování na slavnostním předávání cen Matúš Longauer z nejlépe oceněného projektu Sportbud.

Matúš Longauer a Lukáš Vránek uspěli s projektem Sportbud.

V úvodu třetího ročníku studentské soutěže Start Your Business stálo 39 zaregistrovaných nápadů, z těch porota doporučila do finálového prezentačního kola rozpracovat 12 nápadů. Všechny finalisty Masarykova univerzita před závěrečným kolem už podpořila částkou 10 000 Kč na rozvoj a posun nápadu. „Letos to rozhodování, jaké projekty pošleme dál a koho nakonec podpoříme, bylo nesmírně těžké. Studenti se předvedli v tom nejlepším světle a přišli se skvělými nápady a propracovanými projekty, laťka byla skutečně vysoko,“ zmiňuje jedna z členek odborné komise Alena Šafrová Drášilová, která vyučuje na Ekonomicko-správní fakultě MU kurzy k základům podnikání.

Za aplikaci Attachi na management osobních vztahů s prvky umělé inteligence získal ocenění Robin Chmelík.

Studenti museli do finálového kola soutěže odevzdávat akční plán, vizi rozvoje svého podnikání na dalších pět let a také cash flow plán. Na základě prezentací a podrobného zvážení, jak moc se studentské projekty posunuly, se porota nakonec rozhodla ocenit celkem šest projektů z hlediska podnikatelského potenciálu a další dva s ohledem na společenskou relevanci.

„Snahou Masarykovy univerzity je rozvíjet u studentů také mezioborové kompetence. Trh práce se rychle mění a vyvíjí, proto jsme se rozhodli podporovat studenty prostřednictvím soutěže i v podnikatelské cestě. Díky soutěži získají neocenitelné zkušenosti a těm nejlepším poskytne univerzita finanční základ pro realizaci nápadů,“ vysvětluje garant Start Your Business Martin Kvizda, prorektor MU pro celoživotní vzdělávání a komerční spolupráci.

Nápad udělovat stipendijní podporu pro perspektivní studentské projekty vzešel před třemi lety ze strany Centra pro transfer technologií MU, které na univerzitě zastřešuje agendu podnikavosti. Letošní třetí ročník soutěže zaznamenal nejvyšší počet přihlášených účastníků. Dosud nejvyšší byla také finanční podpora, kterou si studenti na realizaci svých nápadů rozdělili. Díky partnerství společnosti Progress | Flowmon bylo možné studenty podpořit částkou až 600 000 Kč. Dalším partnerem letošního ročníku byl investor Miloš Dendis, který studenty podpořil finančně a současně jim poskytl důležitou zpětnou vazbu jako člen odborné komise.

„Vnímáme, že finanční podpora, kterou soutěžícím udělujeme, je poměrně vysoká. Zvažovali jsme, zda podpořit více projektů po menších částkách, nebo vybrat nejlepší nápady a těm přidělit významnější podporu. Rozhodli jsme se nakonec pro druhou možnost s tím, že jsme vedle toho vzali v úvahu i projekty, které neměly tak silný byznysový potenciál, ale byly důležité z hlediska společenské relevance,“ upřesňuje hlavní partner soutěže Pavel Minařík ze společnosti Progress | Flowmon.

Mezi prvním a druhým prezentačním kolem soutěže měli studenti možnost využít mentoringu a dopracovat své nápady na základě podnětů od odborníků. „Za veškerou zpětnou vazbu a možnost mentoringu bych chtěla velmi poděkovat, hodně mi to v začátcích pomohlo se správně nasměrovat a jsem si jistá, že nabyté znalosti a zkušenosti velmi dobře využiji,“ uvedla Sandra Thalerová z přírodovědecké fakulty, která uspěla s projektem Makronky Art.

Všichni finalisté si v pátek 9. června převzali ocenění a pamětní plakety z rukou prorektora Masarykovy univerzity Martina Kvizdy a za účasti partnerů soutěže. Další ročník soutěže bude vyhlášen na začátku roku 2024, podrobnosti k soutěži včetně přehledu úspěšných účastníků jsou k dispozici na stránkách http://podnikavost.muni.cz.

Seznam oceněných:

Matúš Longauer a Lukáš Vránek (FSpS) za projekt Sportbud (částka 100 000 Kč)

Robin Chmelík (FI) za projekt Attachi – Personal AI powered relationship manager (částka 100 000 Kč)

Ondřej Buček (ESF) za projekt AndělskáSlužba.cz (částka 50 000 Kč)

Ondřej Sukač (PrF) za projekt Galenio (částka 50 000 Kč)

Sandra Thalerová (PřF) za projekt Makronky Art (částka 50 000 Kč)

Benedikt Šujan a Dalibor Heblák (ESF) za projekt Nášup (částka 50 000 Kč)

Projekty oceněné z hlediska společenské relevance:

Josefína Slámová a kolektiv (FF) za projekt Česká psychodiagnostická databáze (částka 20 000 Kč)

Denisa Jelínková a kolektiv (PdF) za sociálně-inkluzivní ateliér KreatiF (částka 20 000 Kč).

Hlavní novinky