Přejít na hlavní obsah

Scala v září provoz nezahájí. MU musí hledat náhradní prostory pro výuku i další aktivity

První etapa komplexního stavebně technického průzkumu, který má posoudit stav budovy na Moravském náměstí 3 a Jakubském náměstí 5, kde sídlí Univerzitní kino Scala a Divadlo Bolka Polívky, na žádost statiků potrvá o měsíc déle.

V Univerzitním kině Scala aktuálně probíhá stavebně technický průzkum.

Skryté poruchy, které neumožní Univerzitní kino Scala otevřít v původním termínu od 1. září, odhalil průzkum nosných pilířů.

„Kvůli bezpečnosti bude nutné zajistit nosnou konstrukci budovy kovovými výztuhami. Z tohoto důvodu se ale bohužel práce prodlouží o jeden měsíc. Výsledky první etapy prací bychom měli znát na konci září letošního roku. Na jejich základě budeme moci rozhodnout, zda v budově půjde dočasně obnovit provoz Divadla Bolka Polívky a Univerzitního kina Scala,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková. 

V září se ve Scale pravidelně koná Orientation Week, welcome setkání pro zahraniční studenty.

Masarykova univerzita bude muset hledat náhradní prostory pro výuku i další aktivity v rámci MU, jako je například tradiční Orientation Week, při němž se v sále kina vždy na začátku semestru scházejí stovky nově přijíždějících zahraničních studentů z programů typu Erasmus. Stejně tak přichází o místo konání slavnostní imatrikulace i nový ročník dětské univerzity MjUNI.

Sál kina Scala je pravidelně i dějištěm imatrikulací a promocí dětské univerzity MjUNI.

„Se situací jsme srozuměni, protože se zástupci města komunikujeme ohledně Scaly permanentně na všech úrovních. Aktuální zjištění pro nás znamená, že Masarykova univerzita bude nucena směrem k novému akademickému roku hledat prostory pro výuku v rámci vlastních kapacit. Zejména filozofická fakulta pak bude muset přizpůsobit využití svých prostor pro studijní programy, které pro přednášky Univerzitní kino Scala využívají. Také další aktivity jako společenské akce, konference, naplánovaný kulturní program či akce našich partnerů včetně promítání filmových projekcí budou muset být buď zredukovány či přesunuty do jiných prostor, ať už univerzitních či externích,“ uvedla kvestorka Masarykovy univerzity Marta Valešová.

Ohrožen je cyklus studentského kina, který připravují studenti Ústavu filmu a audiovizuální kultury filozofické fakulty a který tradičně startuje právě v září. Ve Scale se také pravidelně koná výuka populárních kurzů - Uměnovědný biograf, Sociologie a film, Současné výtvarné umění a společnost, o speciální projekce patrně přijdou i studenti filmové vědy.

V září se měly uskutečnit též akce partnerů MU - konkrétně cykly Cestovatelské kino a Smart Talk nebo úspěšný podcast Paměti národa Dobrovský a Šídlo. S Univerzitním kinem Scala se počítalo také jako s hlavním promítacím místem a základnou pro 6. ročník Mezinárodního festivalu seriálů Serial Killer. Zároveň kino přichází o možnost hostit premiéry několika českých filmů za účasti tvůrců. Prodloužení odstávky dopadne také na mezinárodní konferenci Cybercon, kterou ve Scale tradičně pořádá Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Druhá etapa stavebně technického průzkumu budovy je zatím naplánována na leden a únor příštího roku. Poté statici předají finální zprávu zástupcům města. Jak uvedl Magistrát města Brna, pro Univerzitní kino Scala se dále hledají náhradní prostory.

Hlavní novinky