Přejít na hlavní obsah

Do Univerzitního kina Scala se už letos studenti ani veřejnost nevrátí

Stavebně-technický průzkum, který probíhá od července v budově na Moravském náměstí 3 a Jakubském náměstí 5, kde sídlí Univerzitní kino Scala a Divadlo Bolka Polívky, odhalil další závažné závady na konstrukci zastřešení objektu. Podle vyjádření statika nebude možné ani jeden za sálů využívat.

V Univerzitním kině Scala probíhá první fáze stavebně-technického průzkumu.

„Dnes jsem obdržel od města zprávu, která se týká dalších závažných poruch, znemožňujících provoz v Univerzitním kině Scala. Nesmírně mne to mrzí, neboť ve Scale v tuto chvíli ztrácíme historický objekt kina, prostor k setkávání s širokou veřejností a místo k pořádání významných univerzitních akcí, přesahujících rámec samotné univerzity. Musíme však dbát na bezpečí návštěvníků a rozhodnutí majitele objektu, kterým je město Brno, respektovat. Jsme důležitou vzdělávací i kulturní institucí a budeme dál intenzivně hledat možnosti, jak být v Brně i nadále aktivní. Jednání se zástupci města Brna o dalších příhodných prostorách budou samozřejmě následovat,” vyjádřil se rektor MU Martin Bareš. 

Podle záměru statiků a průzkumu na konci července měly provoz Univerzitního kina Scala prodloužit kovové výztuhy nosné konstrukce s tím, že prostory kina budou pro akce MU i veřejnost přístupné od října do konce roku 2023.  

„Bohužel aktuálně detekovaná výrazná koroze hlavní výztuže sloupů objektu spolu s již dříve zjištěnými závadami vedly statika již nyní k jednoznačnému závěru, že konstrukce nesplňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu a že budovu není možné provozně dál využívat,“ sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Stav budovy je podle vedení města tak závažný, že před druhou etapou průzkumu, která podle smlouvy začne v lednu 2024, se musí prostory kina i divadla vystěhovat. 

Uzavření Univerzitního kina Scala se dotkne také výuky na filozofické fakultě, neboť sálu fakulta využívala pro studijní programy, stejně tak cyklu studentského kina, který připravují studenti Ústavu filmu a audiovizuální kultury filozofické fakulty. Masarykova univerzita nyní musí hledat prostory pro výuku v rámci vlastních kapacit i prověřit možnosti nabízené městem Brnem. Stejně tak budou muset být přesunuty společenské akce, konference a naplánovaný kulturní program. Konkrétně v listopadu se v Univerzitním kině Scala měla uskutečnit pravidelná oslava výročí sametové revoluce. 

Hlavní novinky