Přejít na hlavní obsah

Na MU dojde ke změně na pozici prorektora pro internacionalizaci

Začátek nového akademického roku 2023/2024 na Masarykově univerzitě doprovodí změny ve vedení. 

Současný prorektor MU Břetislav Dančák a od 1. 9. 2023 jeho nástupce Petr Suchý.

K už dříve oznámenému záměru rektora Martina Bareše na jmenování dvou nových prorektorek dojde také ještě ke změně na pozici prorektora pro internacionalizaci. Aktuálním prorektorem pro internacionalizaci je Břetislav Dančák. Někdejší děkan Fakulty sociálních studií MU se rozhodl vyslyšet nabídku Ministerstva zahraničních věcí České republiky a k poslednímu srpnu opustí vedení univerzity. V této souvislosti rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš vyjádřil záměr pověřit od 1. září tímto prorektorským portfoliem Petra Suchého, současného proděkana pro internacionalizaci a záležitosti studentů fakulty sociálních studií. Záměr rektora na jmenování prorektorského týmu bude ještě projednávat Akademický senát MU.

„Informace o kontaktech mezi zástupci ministerstva zahraničí a prorektorem Dančákem jsem měl poměrně dlouho, nejde tedy pro nás o překvapivou zprávu či novinku, která by nás zaskočila,“ uvedl rektor Martin Bareš, jenž ocenil dosavadní přínos prorektora Dančáka v oblasti mezinárodních vztahů. „Internacionalizace je pro nás jedním ze zásadních pilířů Strategického záměru MU, protože jsem toho názoru, že právě spolupráce se zahraničím je schopna výrazně obohatit každého jednotlivce i celou instituci. V této oblasti prorektor Dančák odvedl velký kus práce, zejména v alianci evropských univerzit EDUC či v záležitostech česko-polských vztahů, kterým se věnuje profesně takřka 30 let, nebo při zakládání univerzitního klubu absolventů Fulbrightova stipendijního programu. Za to vše si zaslouží poděkovat a zároveň bych mu chtěl popřát hodně štěstí v další profesní dráze,“ dodal Bareš.   

Petr Suchý by se mohl stát dalším novým prorektorem pro druhé funkční období rektora Martina Bareše, který uspěl na jaře ve volbě kandidáta na rektora Masarykovy univerzity pro období 1. září 2023–31. srpna 2027 přesvědčivým poměrem 51 hlasů z 55 možných a jehož jmenoval do funkce v předminulém týdnu na Pražském hradě prezident Petr Pavel. Rektor Bareš totiž už dříve jmenoval prorektorkou pro záležitosti studentů a vnější vztahy Janu Fialovou a zároveň vyjádřil záměr, že by se od 1. září měla stát prorektorkou pro personální politiku, celoživotní vzdělávání a udržitelnost Monika Jandová.

Představení Petra Suchého, kandidáta na nového prorektora pro internacionalizaci:

Petr Suchý je zaměstnán na Masarykově univerzitě od roku 2001. Odborně se věnuje problematice jaderných zbraní a jejich roli v mezinárodních vztazích – jadernému odstrašování, motivům proliferace jaderných zbraní a rovněž procesům kontroly zbrojení a jejich výsledkům. Dále se zabývá zahraniční politikou USA, a to především v období studené války. 

Od roku 2002 působí jako odborný asistent na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií na Fakultě sociálních studií MU a mezi léty 2006 a 2019 byl jejím vedoucím. Od roku 2019 je proděkanem pro internacionalizaci a záležitosti studentů na FSS MU. Dlouhodobě působí v univerzitních orgánech (např. v AS MU v letech 2004-2019); je členem Programové rady Univerzitního centra Telč a Ubytovací komise.

„Nabídkou pana rektora jsem byl mile překvapen a potěšen. Zároveň k ní přistupuji s velkou pokorou a respektem. Prorektor Dančák v oblasti internacionalizace zanechal na Masarykově univerzitě i na Fakultě sociálních studií MU velmi hlubokou stopu. Je pro mě ctí, že na něj mohu navázat. Ve sféře internacionalizace intenzivně spolupracujeme více než dvacet let,“ uvedl k nabídce rektora Suchý, který rozvinutou internacionalizaci považuji za jeden ze základních charakteristických rysů ambiciózní, dynamické a stále se rozvíjející univerzity, jakou MUNI bezesporu je.

„Spolupráce se studenty je pro mě radostí a těším se, že bude pokračovat i v oblasti internacionalizace na celouniverzitní úrovni. Rád bych se zaměřil na podporu mobilitních aktivit studentek a studentů, podobně jako v pozici proděkana pro internacionalizaci na FSS MU, která v oblasti studentských mobilit dosahuje výborných výsledků. Ze své vlastní zkušenosti vím, že delší pobyt v zahraničí je life changing experience, která má nedocenitelný přínos nejen pro odborný rozvoj, ale také pro růst osobnostní,“ dodal. 

Hlavní novinky