Přejít na hlavní obsah

MUNI nastavuje krizovou komunikaci

Efektivní nástroje pro krizovou komunikaci, úzká spolupráce s Policií České republiky na preventivních opatřeních i nastavení způsobu řešení krizí patří k nejnovějším opatřením, která pomáhají posílit bezpečnost na Masarykově univerzitě.

Všichni zaměstnanci i studenti Masarykovy univerzity obdrželi v závěru minulého týdne e-mail s informacemi o budoucím systému včasného varování. Zároveň byli požádáni, aby v platformách IS (studenti) a Inet (zaměstnanci) aktualizovali své telefonní číslo s povahou krizového kontaktu, na které jim bude zaslána SMS v případě ohrožení. E-mail okamžitě akceptovaly více než dvě třetiny studentů a přes 60 procent zaměstnanců, více než polovina z uvedených krizový kontakt okamžitě vyplnila.

Jasné kontury má i intenzivní spolupráce s Policií České republiky. Konkrétně v Jihomoravském kraji vzniká v koordinaci s rektory všech brněnských vysokých škol a Krajského ředitelství policie České republiky pro všechny společný systém koordinovaných opatření. Kromě chystaných školení či vytvoření databáze krizových kontaktů zástupců vysokých škol k němu patří i předávání podkladů pro tzv. zásahové karty s plány budov, aby policie znala počet vstupů do jednotlivých objektů i strukturu či počet podlaží. „Potřebné podklady výrazně zkrátí v případě potřeby dobu zásahu na místě,“ uvedla kvestorka Masarykovy univerzity Marta Valešová.

Policie nyní připravuje metodický pokyn pro školení, první praktické a bezpečnostní školení pro vybrané skupiny zaměstnanců Masarykovy univerzity i dalších brněnských vysokých škol začne probíhat od února tohoto roku. Poté bude na MUNI následovat příprava online školení pro osoby, které se podílejí na krizové komunikaci, a souběžně pro pracovníky ostrahy, recepcí či vrátnic v jednotlivých budovách. 

„Aktualizovali jsme přehled krizových kontaktů pro komunikaci uvnitř univerzity i pro jednotlivé fakulty. Jde o systém rychlého informování, aby policie mohla okamžitě kontaktovat zástupce univerzity i konkrétní fakultu. Zároveň pracujeme na zpřesnění pozice krizového manažera, který komunikaci koordinuje, je v kontaktu s policií i aktivně informuje odpovědné osoby napříč univerzitou,“ objasnila kvestorka Marta Valešová. Přehled krizových kontaktů, které budou součástí zásahového týmu, poslouží jako nástroj hromadné komunikace pro dynamický scénář krizových situací. Vybraná skupina studentů i zaměstnanců může být takto okamžitě informována prostřednictvím SMS.

Souběžně Masarykova univerzita připravuje přehledný systém možné psychické podpory. „V případě, že studenti zaznamenají změnu v chování u některého ze spolužáků, budou vědět, na kterou kontaktní osobu se obrátit. Naší snahou je zachytit možný problém včas a využít maximálně již nastavené systémy krizového řízení i psychologické podpory a poradenství,“ doplnila kvestorka.

Většina realizovaných opatření má dospět do finální fáze do začátku jarního semestru, tj. do 19. února 2024.

Hlavní novinky