Přejít na hlavní obsah

Jiří Špalek z ECON MUNI obhájil funkci děkana

Děkanem Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity pro funkční období 2024–2028 se po jmenování rektorem stane Jiří Špalek. Rozhodl o tom v tajné volbě 26. dubna 2024 akademický senát fakulty. 

Volba nového děkana ECON MUNI byla jediným bodem programu schůze akademického senátu fakulty. Předcházela jí krátká prezentace obou kandidátů – současného děkana Jiřího Špalka a Vladimíra Žítka z Katedry regionální ekonomie. Své programové vize představili oba už na veřejném slyšení v pondělí 22. dubna.

Jiří Špalek získal v tajné volbě třináct z šestnácti odevzdaných hlasů, jeden senátor hlasoval pro Vladimíra Žítka, dva se zdrželi.

„Děkuji všem za důvěru, které si vážím,“ uvedl po volbě Jiří Špalek. „Získávat je jednodušší než obhajovat,“ dodal s tím, že své první funkční období nebral jako údržbové. „Změnili jsme spoustu věcí, což se projevilo na tom, jak fakulta dnes funguje. Máme před sebou hodně práce v bakalářském i magisterském studiu,“ doplnil Jiří Špalek, který výsledky uplynulých čtyř let vnímá jako společnou práci týmu současného vedení fakulty, s nímž se mu podařilo fakultu posunout zase o kousek výš. Ve svém programu Jiří Špalek označil jako priority transformaci bakalářského studia i organizaci výuky navazujícího magisterského studia, výzkum i úsilí o získání ERC projektu a využití AI ve výuce i administrativní činnosti fakulty.

Vladimír Žítek ještě před samotnou volbou uvedl, že v případě nezvolení bude na fakultě dál pracovat jako doposud s tím, aby jeho práce měla kvalitní výstupy a byla hodna respektu. Uvedl rovněž, že se směřováním fakulty souzní, jen by volil jiné formy a způsoby při uplatňování změn. 

Po jmenování rektorem Masarykovy univerzity Martinem Barešem bude na pozici děkana Jiří Špalek působit od 1. listopadu 2024 do 31. října 2028. Více na webu ECON MUNI. 

Hlavní novinky