Přejít na hlavní obsah

Děkan Jan Cacek bude pokračovat ve vedení fakulty sportovních studií

Děkanem Fakulty sportovních studií MU pro funkční období 2024–2028 se po jmenování rektorem MU stane současný děkan Jan Cacek. Rozhodl o tom v tajné volbě akademický senát fakulty.

Děkan Fakulty sportovních studií Jan Cacek.

Akademický senát Fakulty sportovních studií MU měl 28. června na programu schůze také bod, který se týkal volby nového děkana.

Na funkci děkana FSpS kandidoval jediný kandidát – současný děkan Jan Cacek, který své vize pro fakultu a následující roky zveřejnil nejen v programovém prohlášení, ale i na veřejném shromáždění akademické obce fakulty a ostatních zaměstnanců. To se konalo minulý týden při příležitosti představení kandidáta na funkci děkana v Univerzitním kampusu Bohunice a děkan Cacek odpovídal i na mnoho dotazů z publika.

Fakulta sportovních studií prochází v posledním období systémovými i organizačními změnami, což bylo také jedním z důvodů, proč Akademický senát Fakulty sportovních studií MU volil děkana v souladu s pravidly s více než desetiměsíčním předstihem. „Senát se podílel na schválení záměru restrukturalizace fakulty, aby se fakulta stala dynamickou součástí univerzity, což se již nyní děje. Jsme kladně hodnoceni jak ze strany univerzity, tak i vnějšího prostředí za přijaté změny. Vnímáme jako svou odpovědnost zachování kontinuity v nastaveném směru, proto jsme se po několika debatách a hlasování přiklonili k volbě děkana již v červnu 2023,“ potvrdil místopředseda senátu Tomáš Sedláček s tím, že toto rozhodnutí by mělo fakultě pomoci v rozvoji, aby se stala silným článkem Masarykovy univerzity.

Jan Cacek získal v tajné volbě, která proběhla přes aplikaci evolby v Informačním systému MU, 6 hlasů z celkových devíti možných. 

„V následujícím období bych rád fakultu stabilizoval a zaměřil se na dlouhodobou udržitelnost nastaveného kurzu i v náročných vnějších podmínkách. Za důležitou výzvu považuji také rozvoj odborných kompetencí akademických pracovníků i zlepšování podmínek pro rovnováhu mezi pracovním a osobním životem zaměstnanců. Pro studenty připravujeme moderní, na budoucnost orientované studijní programy zaměřené na osvojení specifických kompetencí, moderní formy vzdělávání, kooperaci a kritické myšlení. Klíčovým tématem je rovněž dobudování chybějící sportovní infrastruktury jako nezbytné podmínky pro zajištění kvality i rozsahu výuky,“ uvedl Jan Cacek v prohlášení a po volbě poděkoval všem akademickým i neakademickým pracovníkům za dobrou a konstruktivní spolupráci v uplynulém období.

„Procházíme náročným obdobím, kdy věnujeme množství energie do nezbytné transformace naší fakulty. Věřím, že nastavenou strategií a společným úsilím směřujeme k moderní mezinárodně atraktivní fakultě s přátelským klimatem a dobrými podmínkami pro práci i studium,“ připojil Jan Cacek. Fakultu vede od 1. května 2020. Po jmenování rektorem MU Martinem Barešem bude na pozici děkana pokračovat i od 1. května 2024.

Hlavní novinky