Přejít na hlavní obsah

O funkci děkana na ekonomicko-správní fakultě se ucházejí dva kandidáti

Své vize týkající se studia, výuky, výzkumu, třetí role univerzity i případných změn představili v pondělí na veřejném slyšení kandidátů Jiří Špalek a Vladimír Žítek.

Kandidáti na funkci děkana ECON MUNI Jiří Špalek a Vladimír Žítek (vpravo).

Obhajujícím kandidátem na funkci děkana Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity (ECON MUNI) je Jiří Špalek, který v úvodu rekapituloval své působení na fakultě za poslední čtyři roky. ECON MUNI představil jako fakultu, která ve svém oboru patří k druhé nejžádanější vysoké škole v České republice a která se v žebříčku QS University Rankings umístila mezi pětistovkou nejlepších světových škol v oboru ekonomie. Zmínil rovněž, že se fakultě daří naplňovat trend internacionalizace. „Věci, které se podařilo splnit, jsou zásluhou toho, jak fakulta funguje. Všichni společně – akademici i neakademici – jsme tým. Rád bych, abychom cítili loajalitu ke své fakultě, protože každá fakulta je tak dobrá, jak budou dobří její zaměstnanci,“ uvedl Jiří Špalek.

„Pochopili jsme, co je to vědecká práce, a naučili jsme se publikovat a získávat granty Horizon Europe, máme dokonce i jednoho laureáta MASH Junior. Stejně tak se nám daří naplňovat i třetí roli univerzity, pořádáme dobročinné aktivity, jsme přítomní v médiích,“ doplnil Jiří Špalek. Jako priority vidí do budoucna transformaci bakalářského studia, reflexi navazujícího magisterského studia, jehož organizaci a realizaci se hodlá věnovat, pokračování ve výzkumné oblasti (i se snahou pokusit se získat ERC grant) a využívání AI ve výuce i administrativě.

Slyšení kandidátů na funkci děkana se konalo v aule ECON MUNI.

Vladimír Žítek z Katedry regionální ekonomie přichází s vizí překonat dobré lepším. „Působím na fakultě, znám prostředí a procesy, prošel jsem různými pozicemi a mám prostor a chuť se posunout a některé věci změnit,“ vyjádřil se při slyšení kandidátů na děkana ECON MUNI Vladimír Žítek. Jako špatný výsledek vnímá reakreditaci společného bakalářského programu bez specializací na pouhé čtyři roky i využívání jediného doktorského studijního programu. Rád by více komunikoval výzkumná témata, pokračoval v popularizačních aktivitách i zlepšil image fakulty směrem k uchazečům. „Někdy se až povyšujeme, požadujeme re-habilitaci docentských titulů z jiných univerzit. Je třeba přinášet rovné šance včetně podmínek pro kvalifikační růst bez ohledu na věk, pohlaví a odbornost,“ upřesnil Vladimír Žítek. Rád by rovněž přinášel podněty k diskusi akademickému senátu fakulty (AS ECON MUNI) a více ho zapojil do dění na fakultě. „Chtěl bych změnit způsob řízení fakulty, ne její směrování. Zajímá mne kvalitní výuka a rád bych, aby byla fakulta přátelštější a vstřícnější vůči akademikům i studentům. Je na rozhodnutí akademického senátu, jak bude fakulta dál pracovat a jak se na ní bude studovat,“ dodal.

Oba kandidáti se shodují ve vizi silného společného základu bakalářského studia, což je cesta, kterou volí i školy v zahraničí, a specializací až během navazujícího magisterského studia. Pokud jde o vědu a výzkum, Jiří Špalek je pyšný na systematizaci pracovních míst s tím, že je potřeba využívat i externího financování, Vladimír Žítek si představuje vyvážené rozložení času akademiků na pedagogickou i výzkumnou práci.

V diskusi se studenty i akademiky rezonovala i otázka, co oba kandidáty nejvíc „bolí“ a co jim naopak dělá největší radost. „Chodit na výuku, potkávat se se studenty a získávat tak jedinečnou zpětnou vazbu, která se dá využít při seminárních činnostech. Smysl výuky vidím v tom, že poznání studenty baví,“ odpověděl Vladimír Žítek. Jiřího Špalka zase těší, že je ECON MUNI inovativní fakultou, která přichází s nápady a novinkami, mimo jiné nedávno s novým konceptem ukončení bakalářského studia. Zmínil také Orientační týden pro nové studenty a Reading week jako čas pro studenty k dopsání seminárních prací či načtení potřebných materiálů. Jako největší bolest vnímá Jiří Špalek studijní neúspěšnost, na niž by se v případě dalšího děkanského období rád zaměřil.

„Rád si poslechnu oba kandidáty a věřím v rozumnou rozvojovou volbu. Mým úkolem není hodnotit, respektuji autonomní rozhodnutí akademického senátu dané fakulty," zmínil se na slyšení kandidátů i rektor Martin Bareš. K samotné volbě dojde na volebním zasedání AS ECON MUNI, které se uskuteční v pátek 26. dubna 2024 ve 12:30 v aule Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. 

Hlavní novinky