Přejít na hlavní obsah

Univerzita postaví v kampusu biologické centrum za miliardu

AnotaceCESEBŠpičkové centrum pro výuku a výzkum v oblasti experimentální, systematické a ekologické biologie vznikne za peníze z evropských fondů v kampusu Masarykovy univerzity. Projekt na vybudování centra, který se ucházel o finanční podporu z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, již schválilo ministerstvo školství. V rámci čtvrté prioritní osy, určené na dobudování chybějící infrastruktury, jde o jeden z největších projektů v ČR. Jeho celková výše činí 961 milionů korun. Realizace projektu odstartovala začátkem června.


Čtyři nově postavené pavilony bude využívat na 1000 studentů bakalářských, magisterských a doktorských programů a více než 250  stálých zaměstnanců Ústavu experimentální biologie a Ústavu botaniky a  zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, které dosud sídlily v provizorních prostorách.

Čtyři nové pavilony bude využívat na 1000 studentů a více než 250 stálých zaměstnanců ústavu experimentální biologie a ústavu botaniky a zoologie. Vizualizace: A PLUS a.s.
Čtyři nové pavilony bude využívat na 1000 studentů a více než 250 stálých zaměstnanců ústavu experimentální biologie a ústavu botaniky a zoologie. Vizualizace: A PLUS a.s.

„Vybudováním nového centra zajistíme špičkové podmínky pro výuku studentů biologických oborů nejen v teoretické, ale i praktické rovině. Naším cílem je umožnit studentům zejména v doktorských, ale i  magisterských programech naučit se pracovat s nejnovějšími přístroji, které jsou aktuálně využívané v nejmodernějších laboratořích na světě,“ řekl rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala.

Ve třech pavilonech se budou nacházet laboratoře a učebny pro praktickou výuku s kapacitou od 20 do 50 studentů. Součástí výstavby bude i  experimentální skleník a zahrada pro potřeby výzkumu botaniků a  fyziologů rostlin. Do nových prostor odpovídajících nejpřísnějším kritériím pro sbírky bude přestěhován také univerzitní herbář, jenž je se 650 tisíci položkami třetí největší v ČR. Technicky nejnáročnější bude stavba čtvrtého pavilonu. Celá dvě patra jsou v něm koncipována jako tzv. sterilní prostory pro Českou sbírku mikroorganismů, která zajišťuje uchovávání bakteriálních kultur. Další dvě patra, také se zvláštním režimem, jsou určena pro pracovní skupinu mikrobiologů a  molekulárních biologů.

„Výhodou nového centra je jednak možnost unikátního spojení biologických, lékařských a biotechnologických oborů na jednom místě a  současně i bezprostřední blízkost nově budovaných kapacit centra excelentního výzkumu CEITEC Masarykovy univerzity, kde budou právě naši absolventi nacházet uplatnění,“ řekl ředitel projektu Jan Helešic z  Přírodovědecké fakulty MU.

Nové pavilony s moderně vybavenými laboratořemi a výukovými prostory budou sloužit i pro základní výzkum v oborech jako molekulární biologie a genetika, fyziologie živočichů, botanika, zoologie, parazitologie a  hydrobiologie. Mnohé týmy, které zde budou pracovat, již získaly mezinárodní uznání.

Zahájení stavby bude koordinováno s již probíhající stavbou pavilonu projektu CETOCOEN a s budoucími pavilony projektu CEITEC MU. Všechny objekty jsou vzájemně prostorově a funkčně propojeny. S dokončením nových pavilonů se počítá v roce 2013

Hlavní novinky