Přejít na hlavní obsah

Hybridní kniha zpřístupní handicapovaným studijní materiály

Díky dotaci budou zaměstnanci střediska moci systematicky sledovat elektronické učební materiály publikované v Informačním systému Masarykovy univerzity.

Studium na vysoké škole usnadní handicapovaným nová aplikace pro práci s multimediálními studijními materiály souběžně v textové, zvukové i video podobě. Příprava tzv. hybridní knihy dostupné on-line je jednou ze součástí nového projektu Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity, které na něj získalo přes 17 milionů z Operačního programu Vzdělávání a konkurenceschopnost.

„S růstem technických možností roste riziko, že dokument nabídnutý učitelem nebo spolužáky k odborné práci nebude zrakově či jinak postižený student schopen přečíst, protože si s ním například jeho čtečka obrazovky neporadí. Nemá-li tedy narážet na překážky v době, kdy je na řešení už pozdě, musí být elektronické dokumenty průběžně monitorovány a ty nepřístupné převedeny na alternativní formáty,“ uvádí Petr Peňáz, ředitel Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky označovaného jako Teiresiás.

Díky dotaci budou zaměstnanci střediska moci systematicky sledovat elektronické učební materiály publikované v Informačním systému Masarykovy univerzity a převádět je do podoby přístupné zejména nevidomým, ale i dalším handicapovaným studentům.

Speciální dispečink, jehož úkolem je převod všech studijních materiálů na Masarykově univerzitě do různých formátů, se bude zabývat také digitalizací tištěných publikací a jejich reedicí ve formátu hybridní knihy. Ta vedle sebe nabídne elektronický text přístupný čtečkám obrazovky, jeho podobu čtenou přirozeným lidským hlasem a případně také verzi ve znakovém jazyce.

Dotace umožní středisku Teiresiás vyvíjet také celostátní katalog knihoven se zdroji pro nevidomé. Knihovna nebo spíše jednotné webové rozhraní propojí katalogy klíčových českých pracovišť, která vytvářejí dokumenty přístupné nevidomým. „Bude tak možné vyhledávat materiály v přístupných formátech napříč všemi zúčastněnými českými a v budoucnu jinými evropskými knihovnami,“ doplňuje Peňáz.

Hlavní novinky