Přejít na hlavní obsah

Filozofická fakulta získala peníze na opravu

Rekonstrukce tří budov v areálu na Arna Nováka začne příští rok. Dokončena bude do roku 2015.

Klíčovou součástí rekonstrukce bude zbourání tzv. traktu B2 a stavba nové budovy na stejném místě.

Masarykova univerzita uspěla s projektem Centrum podpory humanitních věd – CARLA, jehož součástí je také rekonstrukce dlouhodobě nevyhovujících prostor filozofické fakulty. Na projekt bude vyčleněna částka ze Strukturálních fondů EU a státního rozpočtu celkem ve výši 571 milionů korun. Realizace projektu odstartovala začátkem října.

Klíčovou součástí rekonstrukce bude zbourání tzv. traktu B2, který se nachází v areálu fakulty v ulici Arna Nováka, a stavba nové budovy na stejném místě. Ta bude mít šest nadzemních a dvě suterénní podlaží, v nichž bude umístěno podzemní parkování a depozitář knih propojený se stávající fakultní knihovnou. Plánuje se i rekonstrukce sousedních budov A a B1, nové řešení vstupu a úprava nádvoří.

Plánuje se i rekonstrukce sousedních budov A a B1, nové řešení vstupu a úprava nádvoří.
Plánovaná rekonstrukce vstupní budovy D součástí projektu CARLA není. Na tu bude univerzita usilovat o další dotace.

„Vytvoření odpovídajících prostor pro filozofickou fakultu bylo pro univerzitu dlouhodobě prioritou. Přestože některé budovy už byly ve zcela nevyhovujícím stavu, peníze na jejich rekonstrukci se ve státním rozpočtu nenašly. Rozhodli jsme se proto usilovat o peníze z evropských fondů, i když to pro univerzitu znamená nemalé závazky,“ řekl prorektor Masarykovy univerzity Petr Fiala.

Stavební práce začnou bezprostředně po ukončení výběru dodavatele stavby, které řešitelé projektu očekávají na jaře roku příštího roku. Termín dokončení rekonstrukce byl stanoven na první polovinu roku 2015 s tím, že v opravených prostorách by se mohlo začít učit již od podzimního semestru akademického roku 2014/2015.

Pro výuku studentů po dobu rekonstrukce už vedení fakulty zajistilo náhradní prostory ve vzdálenosti do 500 metrů od původních prostor. „S přesuny studentů během výuky by vzhledem k malým vzdálenostem neměly nastat žádné zásadní komplikace,“ uvedl děkan fakulty Josef Krob, který také dodal, že současná situace by se už neměla zhoršovat. Fakulta totiž se začátkem rekonstrukce počítala dříve a v provizorní provozu, kdy se část výuky uskutečňuje v pronajatých prostorách a část formou e-learningu, už funguje od jarního semestru.

Budovy A a B1 byly postaveny v letech 1871–72 a 1905 pro městský sirotčinec. Fakulta je začala postupně využívat v letech 1919–1923 a od té doby nebyly kompletně rekonstruovány. Objekt B2 byl postaven v roce 1922 jako dočasná stavba a měl být do deseti let nahrazen novou budovou. Nakonec ale fakultě sloužil až do léta 2009, kdy musel být kvůli narušené statice uzavřen.

Hlavní novinky