Přejít na hlavní obsah

Přední český sociolog se stane emeritním profesorem FSS

Ivo Možný, zakladatel fakulty sociálních studií a její první děkan, bude 7. 11. jmenován emeritním profesorem.

Když bývá profesor Ivo Možný tázán, zda má své životní heslo, obvykle odpovídá s pokorou jemu vlastní: „Zajisté. Zní ZNOVU! Z toho je vidět, že se mně toho mnoho na poprvé nepovedlo.“ Foto: Archiv FSS MU.

Zakladatel a první děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS) profesor Ivo Možný bude 7. listopadu na návrh vědecké rady FSS jmenován novým emeritním profesorem této fakulty.

Profesor Ivo Možný je celosvětově uznávaný odborník v oborech sociologie a sociální filozofie,  zabývající se ve své vědecké práci především proměnami české rodiny a sociální politiky. K jeho nejvýznačnějším dílům patří sociologická analýza revoluce v roce 1989 Proč tak snadno... (poprvé vyšlo 1991, 3. vyd. 2009), Česká společnost. Nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života (2002) a Rodina a společnost (2006, 3. vyd. 2011). Jako bývalý novinář se v tisku vyjadřuje k řadě aktuálních problémů.

Ivo Možný se narodil v roce 1932, pochází z kupecké rodiny z Prostějova, kvůli „buržoaznímu původu“ musel po komunistickém převratu nastoupit do ostravských hutí, později se mu podařilo vystudovat literární vědu, češtinu a ruštinu. V letech 1956 až 1965 byl redaktorem Československého rozhlasu.

Ve druhé polovině 60. let vyučoval sociologii na Masarykově univerzitě. Po roce 1968 nesměl řadu let přednášet a v sedmdesátých letech pracoval jako poradce v manželské a předmanželské poradně. V roce 1992 byl jmenován profesorem a v roce 1998 na Masarykově univerzitě zakládal fakultu sociálních studií. V letech 1998–2004 byl jejím děkanem. Na fakultě stále přednáší.

Profesor Možný je členem Učené společnosti České republiky, Evropské společnosti pro vědy a umění, členem Nizozemského Institutu pro pokročilá studia. V roce 2003 mu byla udělena Zlatá medaile Masarykovy univerzity jako výraz ocenění mimořádných zásluh o rozvoj vědy na MU.

Jmenovací akt se uskuteční 7. listopadu ve 12:30 v aule Fakulty sociálních studií MU, Joštova 10.

Hlavní novinky