Přejít na hlavní obsah

Prohlášení děkanů MU k situaci v ÚVT

Děkani osmi fakult univerzity se obrací na rektora, pracovníky ústavu i FI, aby přispěli ke zklidnění situace.

Ilustrační foto: Archiv muni.cz.

Se znepokojením sledujeme vývoj atmosféry na Fakultě informatiky MU a Ústavu výpočetní techniky MU, který je významně ovlivňován aktivním vystupováním vedení Fakulty informatiky MU.

Z pohledu ostatních fakult je Ústav výpočetní techniky MU primárně servisním pracovištěm, které zajišťuje služby pro univerzitu a její fakulty. Tyto služby má zajišťovat dlouhodobě kvalitně, efektivně a s ohledem na potřeby uživatelů. Podporujeme proto snahu vedení MU o transparentní nastavení finančních toků v Ústavu výpočetní techniky MU, jakož i vyvážené struktury jeho činností.

Vyzýváme rektora, pracovníky Ústavu výpočetní techniky MU i Fakulty informatiky MU, aby urychleným vstřícným jednáním přispěli ke zklidnění situace a stabilnímu personálnímu řešení, které zajistí efektivní chod, průhledné financování a poskytování služeb v souladu s potřebami univerzity i jejími finančními možnostmi.

Břetislav Dančák, děkan Fakulty sociálních studií MU

Josef Krob, děkan Filozofické fakulty MU

Jaromír Leichmann, děkan Přírodovědecké fakulty MU

Ivan Malý, děkan Ekonomicko-správní fakulty MU

Jiří Mayer, děkan Lékařské fakulty MU

Jiří Nykodým, děkan Fakulty sportovních studií MU

Naděžda Rozehnalová, děkanka Právnické fakulty MU

Josef Trna, děkan Pedagogické fakulty MU

Hlavní novinky