Přejít na hlavní obsah

Rektor MU o řešení situace kolem ústavu výpočetní techniky

Struktura ÚVT se dočasně vrátí do stavu platného k 17. 1. 2012, vedením bude zatím pověřen Miroslav Bartošek.

Na základě nominací děkanů fakult budu jmenovat do 17.2.2012 pracovní skupinu s pověřením zpracovat analýzu a navrhnout organizační změny na Ústavu výpočetní techniky MU, říká rektor Bek. Foto: Martin Kopáček.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem k chybám v přípravě a průběhu rychlé restrukturalizace a k potřebě stabilizovat chod Ústavu výpočetní techniky MU odpovídám na vzniklou situaci těmito kroky, o nichž jsem přesvědčen, že vytvářejí prostor pro realizaci cílů stanovených vedením univerzity v oblasti zprůhlednění činnosti a financování ÚVT a současně vycházejí vstříc požadavkům jeho zaměstnanců:

1. Organizační struktura Ústavu výpočetní techniky MU bude dočasně vrácena do stavu platného k 17. 1. 2012, který bude v průběhu letošního roku změněn na základě schváleného návrhu restrukturalizace.

2. Vedením ústavu bude dočasně pověřen po konzultaci s bývalým ředitelem doc. Václavem Račanským a dalšími členy bývalého vedení Ústavu výpočetní techniky MU RNDr. Miroslav Bartošek, CSc. Jmenování vstoupí v platnost 3.2.2012.

3. Na základě nominací děkanů fakult budu jmenovat do 17.2.2012 pracovní skupinu s pověřením zpracovat analýzu a navrhnout organizační změny na Ústavu výpočetní techniky MU. Cílem navržených změn bude zajistit, že výsledná úroveň služeb poskytovaných ústavem uspokojí potřeby a očekávání MU a současně neohrozí výzkumný program ústavu. Pracovní skupina předloží analýzu a návrh případných změn ÚVT vedení MU do konce dubna 2012.

4. Návrhy budou schváleny příslušnými akademickými orgány (rektorem a v případě dělení ÚVT i AS MU).

5. Po schválení organizačního řešení bude vypsáno řádné výběrové řízení na vedení složky či složek, jejichž vznik a strukturu analýza připraví.

6. Po dobu probíhající analýzy a návazného výběrového řízení bude Ústav výpočetní techniky MU jakožto vysokoškolský ústav metodicky řízen pověřeným prorektorem.

V Brně 2. února 2012

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
rektor MU

Hlavní novinky