Přejít na hlavní obsah

Kariérní centrum MU je nejlepší v Česku

Získalo Národní cenu kariérového poradenství Euroguidance. Porotu zaujala její cvičná Assessment centra.

Kariérní centrum pořádá také veletrh pracovních příležitostí JobChallenge, který se chystá na 7. listopadu ve Wannieck Gallery. Foto: Archiv muni.cz.

Kariérní centrum MU, které funguje jako personální a poradenská agentura speciálně pro studenty Masarykovy univerzity, vyhrálo Národní cenu kariérového poradenství Euroguidance. Univerzita tak může hrdě říkat, že má nejlepší kariérní poradenství pro vysokoškoláky v Česku.

Centrum získalo prvenství v kategorii Vysokoškolské poradenství, do které bylo přihlášeno více než dvacet uchazečů o cenu.

„Porotce zajímalo především poradenství pro studenty a absolventy, profesně-psychologická analýza, nadšeni ale také byli z kooperace s firmami na různých úrovních,“ říká Pavla Horáková z kariérního centra.

Kromě zprostředkovávání kontaktů mezi studenty a budoucími zaměstnavateli je úkolem kariérního centra rozvíjet takové schopnosti, které uchazečům pomohou dané místo získat pro sebe.

Způsob, jak je trénink takových dovedností propojený se stážemi pro studenty psychologie, zaujal porotu. Stážisté pod odbornou supervizí totiž pro ostatní studenty připravují a vedou tzv. Assessment centra, což je metoda, při níž více hodnotitelů pozoruje několik uchazečů při nejrůznějších modelových situacích a vybírá z nich nejlepšího možného kandidáta na práci.

„V kariérním centru po absolvování Assessment centra navíc každý účastník získá propracovanou zpětnou vazbu v podobě individuální konzultace, v níž získá doporučení a náhled na svou osobu a své chování,“ vysvětluje Horáková.

Semináře a veletrh pracovních příležitostí
Kromě toho Kariérní centrum poskytuje semináře zaměřené na komunikaci, pracovní pohovory nebo psaní životopisu. Každý se může nechat otestovat také v psychologických testech a odhalit své silné a slabé stránky.

„O kurzy kariérního centra je velký zájem. Pravidelně se stává, že se na ně přihlásí mnohonásobně víc zájemců, než povoluje kapacita místnosti,“ pochvaluje si Horáková.

Nejbližší akcí, na které se každý může přesvědčit o tom, že Masarykova univerzita má kvalitní kariérní centrum, je veletrh pracovních příležitostí JobChallenge, který se koná 7. listopadu ve Wannieck Gallery.

Hlavní novinky