Přejít na hlavní obsah

Nový děkan ESF: Pro univerzitu musíme být přínosem

Profesor Antonín Slaný chce zvýšit vědecký výkon ekonomicko-správní fakulty a dostat ji do povědomí okolí.

Novým děkanem ekonomicko-správní fakulty je Antonín Slaný. Foto: Martin Kopáček.

Do čela Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity se postavil profesor Antonín Slaný. Děkanem se stal už potřetí, i když ne v řadě za sebou. Vystřídal ve funkci Ivana Malého, jenž se podobně jako v roce 2004 Slaný stal v průběhu svého volebního období prorektorem.

Na následující čtyři roky má Slaný ambiciózní plány: vrátit fakultě její věhlas, který v posledních letech ztrácí. Dosavadního vedoucího katedry ekonomie zvolil akademický senát děkanem. Rektor Mikuláš Bek ho do funkce jmenoval s platností od 1. listopadu.

Ekonomicko-správní fakultu už jste v minulosti vedl. Jak jste spokojen s tím, v jakém stavu se vám po osmi letech dostala do rukou?
Byl jsem děkanem v letech 1999 až 2004 a fakulta se od té doby hodně posunula dopředu. Máme atraktivní obory, o které je dlouhodobý zájem, po našich absolventech je poptávka. Někteří z nich pracují v opravdu prestižních národních, nadnárodních a mezinárodních institucích, jako je například Česká národní banka, Mezinárodní měnový fond nebo Evropská komise. Máme kvalitní pedagogy a naše fakulta – nazíráno hrubou optikou – funguje ke spokojenosti jak posluchačů, tak zaměstnanců i širšího okolí. Pohled optikou jemnější nám však ukáže, že měla potenciál na to, aby se posunula ještě mnohem dál. Některé ekonomické fakulty udělaly krok větší.

Na co byste se chtěl jako staronový děkan ekonomicko-správní fakulty zaměřit?
Jednou z našich největších slabin je vědecký výkon. V posledních letech jsme získali řadu vědeckých projektů, naši pracovníci publikovali v mnoha vědeckých časopisech a vydali velké množství monografií, ale domnívám se, že jich nebylo zdaleka tolik a hlavně v takové kvalitě, jaká by odpovídala potenciálu naší fakulty. Ten prozatím dřímá především v mladší a střední generaci.

Jak chcete zaměstnance motivovat, aby se více soustředili na vědu?
Jeden moudrý člověk před časem řekl: Nepublikuješ, zemřeš. Myslím, že to je dobré motto i pro tuto situaci.

Ale střílet je přece nebudete.
Ne, myslel jsem to samozřejmě s nadsázkou, ale je třeba pravidelně ročně vyhodnocovat publikační aktivitu každého pracovníka. A ty, kteří bádají, publikují a získávají pro fakultu body, také ve všech směrech, nejen finančně, ohodnotíme. Pokud někdo na fakultě dva tři roky nepublikuje, netvoří žádné kvalitní vědecké výstupy, pak se to musí zákonitě odrazit na výuce. Neumím si představit, že kvalitní vyučující je někdo, kdo nebádá, kdo nepublikuje, kdo není známý ve svém oboru. A my přece kvalitní vyučující chceme. Ne ty podprůměrné.

Měla by se podle vás ekonomicko-správní fakulta orientovat spíše na vzdělání, nebo na vědu?
Kvalitní výuka je výsledkem kvalitního výzkumu, nelze to od sebe v žádném případě oddělovat. A právě kvalitní bádání musí být tím měřítkem, které bude oddělovat školy výzkumné od těch vzdělávacích a profesně orientovaných. Naše fakulta musí jednoznačně zůstat v kategorii těch elitních výzkumných institucí. Na to je třeba se řádně připravit. Do elitního klubu vstoupí jen takové fakulty, které budou celkově v dobré kondici, budou připravené a nebudou zaostávat.

Ekonomicko-správní fakultě se často vyčítá, že je masová. Co si o tom myslíte?
S tím naprosto souhlasím, nicméně to není jen naše specifikum, je to příznačné pro všechny ekonomické fakulty v České republice a i pro většinu jiných fakult a univerzit. Je to daň systému financování podle počtu studentů. Je ale neúnosné, aby na jednoho učitele připadalo 47 studentů, jako je tomu nyní. Tento stav není možné nadále udržovat a je to i prohřešek vůči samotným studentům.

Jak byste masovost řešil?
Počet studentů na učitele je nutno snížit a otevřít prostor směrem k bádání a publikování. Větší část peněz totiž musí fakulta získat za vědecký výkon. To znamená, že když budeme mít kvalitní vědecké výstupy a budeme publikovat v prestižních časopisech, zalepíme tím finanční mezeru, která vznikne kvůli chybějícím studentům. Navíc když nebudou kantoři zahlceni studenty, budou mít na vědu více času.

Čeká tedy ekonomicko-správní fakultu snižování počtu přijímaných studentů?
Částečně ano, ale ne nijak radikálně, počty je třeba snižovat pozvolna. Spíše je třeba se orientovat na kvalitnější uchazeče a tím i na kvalitní studenty.

Kam byste chtěl fakultu dovést, než ji předáte vašemu nástupci?
Jednoduše řečeno o několik schodů výš. Naše fakulta si poslední dobou nestojí moc dobře v nejrůznějších žebříčcích, spadli jsme někam do poloviny hodnocení. Chtěl bych fakultu vrátit zpátky na přední místa, kde se nacházela před deseti lety. Také bych byl rád, aby se naše fakulta více prosadila i v povědomí okolí. Je třeba, aby naši zaměstnanci byli aktivnější v médiích, komentovali a glosovali současné ekonomické dění, a fakulta se tak v očích veřejnosti stala známější i po stránce odborné.

Budete vyučovat i jako děkan?
Učil jsem i jako prorektor, i když v menší míře. I teď se hodlám studentům nadále věnovat, a to zejména těm doktorským, kteří studují na katedře ekonomie. Studenti péči školitele potřebují a školitel je povinen se jim věnovat. Z vlastní zkušenosti vím, že funkce pedagoga a děkana se skloubit dá.

Hlavní novinky